nieuws

Zwitserleven in de plus; winstdaling bij Reaal

Branche

Het verzekeringsbedrijf van SNS Reaal heeft in het derde kwartaal de nettowinst met 10% vergroot tot € 108 (98) mln. Dat is vooral te danken aan een sterke stijging van het nettoresultaat bij Zwitserleven tot € 34 (-12) mln; Reaal boekte een winst van € 78 (115) mln.

Zwitserleven in de plus; winstdaling bij Reaal

De winst is sterk beïnvloed door slechtere beleggingsresultaten. De omzet uit periodieke levenpremies zijn bij Reaal licht gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. “Het marktaandeel van nieuwe individuele periodieke levenpremies daalde enigszins maar bleef hoog op 18,8% (heel 2011: 21,9%) als gevolg van de sterke positie van Reaal Leven in overlijdensrisicoverzekeringen.” De koopsomproductie is aanzienlijke gedaald “als gevolg van aanhoudende prijsdiscipline”.
Het schadebedrijf van Reaal boekte een lichte premiedaling; net als het derde kwartaal van 2011 waren de schadequotes bij motorrijtuigen- en brandverzekeringen relatief hoog. De omzet van Zwitserleven is sterk gedaald door een lagere koopsomomzet; de periodieke premies zijn licht gestegen. De technische resultaten zijn echter verbeterd.
De hypotheekproductie van SNS Bank bleef in het derde kwartaal achter: het marktaandeel van 2,3% is ruim de helft lager dan de 5,8% die de bank over heel 2011 kon noteren.

 

Reageer op dit artikel