nieuws

Verbond zet vraagtekens bij oplopende regeldruk

Branche

Het Verbond van Verzekeraars zet vraagtekens bij de houdbaarheid van de “controledruk” in de sector. Deze boodschap heeft Verbondsdirecteur Leo de Boer naar voren gebracht in een toespraak over effectief toezicht tijdens het Risk-congres van Nijnenrode University. Ook vroeg De Boer aandacht voor de steeds verder oplopende kosten voor toezicht.

Verbond zet vraagtekens bij oplopende regeldruk

De Boer bood in zijn toespraak een blauwdruk van hoe het ideale effectieve toezicht op de verzekeringssector er in zijn ogen uit zou moeten zien. Dat model bestaat uit drie pijlers: intern toezicht bij de verzekeraars, zelfregulering en extern wettelijk toezicht en is volgens De Boer al behoorlijk aanwezig. Hij stelt dat de buitenwacht vaak te lichtvaardig denkt over zelfregulering en wijst erop dat het lidmaatschap van het Verbond “verre van vrijblijvend” is en dat de controle en sanctionering van de zelfregulering is uitbesteed aan de Stichting toetsing verzekeraars. “Wij zijn niet van WC-eend”, aldus De Boer.
Hij erkent dat extern toezicht als sluitstuk een must is, maar plaatst er wel enkele kritische kanttekeningen bij. Net als AFM-bestuurder Ronald Gerritse eerder deed, waarschuwde De Boer in zijn toespraak voor een “stapeling van regels”. Uit een recente inventarisatie van voorstellen die direct of indirect op de verzekeraars afkomen, blijkt dat er maar liefst 120 wetsvoorstellen en 31 Brusselse initiatieven in de pijplijn zitten. “Reken daar de 61 regelingen van onze eigen vereniging bij en u kunt zich goed voorstellen waarom je vandaag de dag als verzekeraar een kei van een ondernemer bent als je in staat bent gewoon je werk te doen.”

Reageer op dit artikel