nieuws

Overeenkomst aanbieder en intermediair vraagt nieuwe opzet

Branche

Hoe moet de samenwerkingsovereenkomst tussen verzekeraars en intermediairs er na 1 januari uit zien? Op een bijeenkomst afgelopen week van Bureau D&O in samenwerking met Context JS Consultancy voor verzekeraars en serviceproviders werd duidelijk dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

Overeenkomst aanbieder en intermediair vraagt nieuwe opzet

Conclusie van de bijeenkomst was, met oog op het provisieverbod, dat het aanbrengen van alleen aanpassingen in bestaande samenwerkingsovereenkomsten geen begaanbare weg zal zijn. Niet alleen de inhoud van veel bestaande samenwerkingsovereenkomsten is dan achterhaald, maar ook de vorm van vastlegging van de relatie zal opnieuw moeten worden bepaald.
Er bestaat verschil van inzicht over de gevolgen voor de samenwerkingsovereenkomst na 1 januari. Een deel van de beroepsgroep is van oordeel dat er straks geen juridische relatie meer bestaat tussen aanbieder en adviseur. Dit met uitzondering van de Wft-verplichtingen, zoals de vergewis- en meldplicht en het elkaar in staat stellen de wederzijdse rollen goed te kunnen vervullen. Een ander deel van de sector vindt echter dat ook na 1 januari de adviseur en aanbieder vergaande verantwoordelijkheden naar elkaar houden. Hierover zullen zij dan afspraken moeten maken.
Toch is de noodzaak om over deze vraag na te denken urgent, aldus de betrokkenen.Het provisieverbod zal direct leiden tot een grote verscheidenheid aan bedieningsconcepten van het intermediair. Concepten met als ene uiterste de adviseur die alleen adviseert en als andere uiterste de adviseur die naast advisering en bemiddeling ook uitgebreide nazorg verleent.
Jurjen Oosterbaan van D&O en Johan van der Schoot van Context JS Consultancy deden een voorstel, waarbij de samenwerkingsovereenkomst wordt vervangen door drie nieuwe documenten (drieluik). In een algemeen toegankelijk visiedocument maakt de verzekeraar zijn distributiebeleid en zijn opstelling naar bemiddelaars bekend. In de bemiddelingsvoorwaarden staan de werkafspraken beschreven en worden zo nodig individueel afwijkende afspraken opgenomen. Klanten worden precontractueel (offerte; website) en daarna via een korte polisbijlage geïnformeerd over die afspraken die hen raken.
Het kan ook anders. Zo gaf Coen van Ham, voorzitter van de Noordeloos Groep aan dat zijn bedrijf gaat werken met eigen voorwaarden, die door aanbieders moeten worden geaccepteerd, willen zij in het adviesproces worden betrokken. Zijn bedrijf gaat ook werken met tenders op basis van netto premies. In de visie van Van Ham zal binnen vijf jaar de samenwerkingsovereenkomst niet meer bestaan.

Reageer op dit artikel