nieuws

Nederlandse verzekeraars op schema voor Solvency II

Branche

Bijna 9 op de 10 (86%) Nederlandse verzekeraars verwacht uiterlijk op 1 januari 2014 te voldoen aan Solvency II. Nederland doet het daarmee een stuk beter dan andere Europese landen, zo blijkt uit een verkenning van Ernst & Young onder 160 verzekeringsmaatschappijen door heel Europa. Ook hier valt echter nog het nodige werk te verrichten, vooral ten aanzien van de rapportagevereisten.

Nederlandse verzekeraars op schema voor Solvency II

Ook een groot gedeelte van de Britse, Griekse, Poolse en Spaanse verzekeraars verwacht over uiterlijk 14 maanden klaar te zijn voor de richtlijn die het toezicht op de financiële sector moet versterken. Van de Belgische, Franse, Duitse en Italiaanse verzekeraars verwacht 60 tot 70% meer tijd nodig te hebben. De laatste drie verwachten ondanks goede vorderingen (90%) ook de deadline van 1 januari 2015 die de Europese Commissie heeft gesteld te overschrijden.
De meeste Europese verzekeraars liggen op schema wat de eerste pijler -kapitaalvereisten- van Solvency II betreft. Wat betreft pijler 2 -risicomanagement- hebben alleen Engelse, Duitse en Nederlandse verzekeraars er vertrouwen in dat op tijd aan de eisen wordt voldaan. Het meeste werk valt, ook in Nederland, nog te verrichten in de derde pijler. Die regelt de rapportage. Tachtig procent van de verzekeraars ziet hier nog weinig vooruitgang in. In Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië ligt dit percentage tussen de 60 en 70%.  

Reageer op dit artikel