nieuws

Einde nadert voor WestlandUtrecht Hypotheekbank

Branche

ING heeft na langdurige onderhandelingen met de Europese Commissie meer tijd gekregen om de € 4,5 mld aan staatssteun terug te betalen die het concern in 2009 kreeg. Onderdeel van het nieuwe herstructureringsplan is de opdeling van WestlandUtrecht Hypotheekbank (WUH) tussen ING Bank en Nationale-Nederlanden. Voor een verzelfstandigd WUH bleek de afgelopen jaren geen koper te vinden.

Einde nadert voor WestlandUtrecht Hypotheekbank

Nieuw gesloten WUH-hypotheken zullen worden samengevoegd met de bancaire activiteiten van Nationale-Nederlanden en onder die vlag een nieuwe consumentenbank met een eigen distributienet vormen. Nationale-Nederlanden Bank moet een “breed en samenhangend” productaanbod krijgen met  onder meer hypotheken, sparen en consumentenkrediet, gecombineerd met de de belangrijkste verzekeringsproducten van NN.” De nieuwe bank krijgt € 2,6 mld mee van de bestaande hypotheekportefeuille van WUH plus een ‘bruidsschat’ van € 350 mln om financieringsproblemen te voorkomen.
Het leeuwendeel van de bestaande hypotheken (€ 33,8 mld) en bestaande verzekeringspolissen en vastgoedovereenkomsten verkassen naar ING Bank, dat daarvoor een aparte plek binnen de retailbank inricht. De opsplitsing en samenvoeging van WUH gaat banen kosten; het precieze aantal zal volgens ING de komende maanden duidelijk worden. Dienstenbond CNV rept van 85 werknemers die boventallig worden.
Met het nieuwe herstructureringsplan ‘koopt’ de bankverzekeraar tijd om de € 4,5 mld terug te betalen die het in 2009 ontving ten tijde van de bankencrisis. Oorspronkelijk zou het bedrag eind volgend jaar volledig moeten zijn afgelost; nu krijgt de bank 2 jaar extra waarbij de staatssteun in vier tranches wordt terugbetaald. Ook voor de afronding van de afsplitsing van de verzekeringsactiviteiten krijgt ING Groep nu meer  tijd. Die moeten nu uiterlijk eind 2018 volledig verzelfstandigd zijn. In Nederland is ING niet meer gehouden aan een verbod om al te zeer te concurreren op prijs; in een aantal Europese landen zijn de prijsconcurrentiebeperkingen voor internetdochter ING Direct echter aangescherpt.

Reageer op dit artikel