nieuws

Eed of belofte voor beleidsbepalers vanaf 1 januari

Branche

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil de eed of belofte voor de financiële sector op 1 januari alleen verplicht stellen voor beleidsbepalers en commissarissen, ofwel ‘personen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) worden getoetst op hun geschiktheid’. Volgens Dijsselbloem is voor deze groep reeds sprake van een strenge wettelijke sanctie en kunnen betrokkenen bij het niet naleven of overtreden van de eed of belofte, als ultimum remedium, hun functie niet langer uitoefenen.

Eed of belofte voor beleidsbepalers vanaf 1 januari

“Voor de invoering van een eed of belofte voor het overig personeel zal ik zorgvuldig nader onderzoek verrichten in overleg met onder meer DNB en de AFM en de sector”, meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “Zodoende kan in één keer een effectief stelsel van een eed of belofte voor het overig personeel mét sancties worden gerealiseerd, in plaats van gefaseerde invoering van in eerste instantie een eed of belofte, en op een later moment sancties. Hiernaast biedt deze benadering duidelijkheid voor de sector, en wordt voorkomen dat zij kort opeenvolgend met verschillende maatregelen ten aanzien van hetzelfde onderwerp te maken krijgt. Dit laat uiteraard onverlet dat de sector zelf voortgang kan maken met de introductie van een bredere eed of belofte voor het overig personeel, en dat ik dit ook van harte verwelkom.”
Dijsselbloem verwacht de Kamer in het voorjaar van 2013 nader te kunnen informeren over de beleidsvoornemens ten aanzien van dit totaalpakket aan maatregelen rond de eed of belofte.  Daarbij zal ook worden gekeken naar de mogelijkheid van aanvullende maatregelen voor de groep beleidsbepalers en commissarissen.

Reageer op dit artikel