nieuws

AFM: Advieskosten nieuwe hypotheek niet in serviceabonnement

Branche

Het is niet toegestaan om de advieskosten voor een nieuwe hypotheek te verwerken in een doorlopend serviceabonnement. Dit stelt de AFM naar aanleiding van vragen van adviseurs over het gespreid betalen van advies- en bemiddelings/distributiekosten in combinatie met serviceabonnementen. Ook het spreiden van de advieskosten van bijvoorbeeld een aov als opslag op een abonnement over een langere periode mag niet.

AFM: Advieskosten nieuwe hypotheek niet in serviceabonnement

In zijn nieuwsbrief legt de toezichthouder nogmaals uit binnen welke grenzen spreiding van advies- en bemiddelingskosten mogelijk is zonder dat de regels voor consumptief krediet van toepassing zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de gespreide betaling niet langer loopt dan 2 jaar en er geen enkele rente of andere kosten in rekening worden gebracht. Bedrijven die niet adviseren maar alleen bemiddelen (execution only) mogen de kosten wel over een langere periode spreiden.
Tegelijkertijd heeft de AFM de resultaten van een kleine enquête onder financieel dienstverleners naar bedieningsconcepten bekendgemaakt. Ruim tweederde van de deelnemers hieraan zegt al een doelgroep te hebben gekozen. De helft heeft al een dienstverleningsconcept dat aansluit bij de gekozen doelgroep. Voor de beloning kiest een derde voor een directe beloning op basis van een urendeclaratie, een derde hanteert vaste prijzen en iets minder dan een derde gaat voor een combinatie van een directe vergoeding en een serviceabonnement. Nog geen 10% van de geënqueteerden gaat alleen nog producten adviseren die niet onder het provisieverbod vallen. Iets meer dan een derde van de adviseurs kiest voor een combinatie van provisie waar het nog mag en een directe beloning bij provisieloze producten.

Reageer op dit artikel