nieuws

Winst- of verliesrecht?

Branche

In het afgelopen jaar is er in de markt brede kritiek geuit op de zogenaamde winstrechtconstructie. De branche was voor het eerst in jaren weer eensgezind: de winstrechtconstructie zou voorgoed in de ban worden gedaan. Of toch niet?

Ondanks de bekende risico’s en waarschuwingen kiezen intermediairs vaak toch nog voor de zuivere winstrechtconstructie. Vaak uit nood. Omdat er geen financiering voor de koopsom kan worden verkregen. Of omdat de verkopende partij de aanslag over de stakingswinst wil uitstellen.
Bij navraag blijkt echter dat er, omwille van de tijd, niet is onderzocht of er misschien een alternatieve koper is die wel voldoende solvabel is om de koopsom te kunnen betalen. Een rondje bellen langs het eigen netwerk, of langs de bekende portefeuillemakelaars, levert vaak al iets op. De ervaring leert dan ook dat er – ook in spoedgevallen – meestal nog wel wat ruimte is om iets te regelen.  

Een goede voorbereiding…

En doet u het toch? Neem dan in ieder geval de juiste voorzorgsmaatregelen. Doe bijvoorbeeld een grondig boekenonderzoek om te kijken of de onderneming van de koper voldoende solide is om u op termijn te kunnen betalen.  Als de koper dat weigert, weet u meteen wat voor vlees u in de kuip heeft.   En stel een goed contract op. Zorg dat exact staat omschreven waar het winstrecht betrekking op heeft. En hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met nieuwe productie. Of met overvoer naar de volmacht. Maar ook wat er gebeurt als de koper onverhoopt toch niet betaald. Heeft u dan voldoende zekerheid? Doe uzelf een plezier en lever de portefeuille pas aan de koper als al die zaken definitief geregeld én vastgelegd zijn. Dan kunnen u en ik weer rustig slapen.  

Reageer op dit artikel