nieuws

Verbond vraagt extra aandacht voor zelfregulering

Branche

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Codewijzer zelfregulering vernieuwd. De indeling is herzien en de beschrijvingen van de regelingen is verduidelijkt zodat verzekeraars eenvoudig kunnen zien welke regels gelden en wanneer. Ook op andere manieren gaat het Verbond extra aandacht vragen voor zelfregulering.

Verbond vraagt extra aandacht voor zelfregulering

De Codewijzer bevat een actueel overzicht van alle regelingen die de leden van het Verbond met elkaar hebben afgesproken. Het document bevat ook links naar de teksten van de regelingen zelf. Leo de Boer, directeur van het Verbond, stelt in een begeleidende brief dat het belangrijk is dat verzekeraars de inhoud van de regelingen kennen en hier ook naar handelen. “Klanten wetgever, toezichthouder en politici zullen het belang van zelfregulering alleen erkennen, indien verzekeraars de regels op controleerbare wijze nakomen”, aldus De Boer. “De onlangs gepubliceerde rapportage over het self assessment 2012 laat zien dat hier nog ruimte voor verbetering is.” De komende periode gaat het verbond extra aandacht vragen voor de inhoud van de bindende regelingen, onder meer door een reeks interviews in de digitale nieuwsbrief. Ook komt er begin volgend jaar een speciale website waarop zelfregulering centraal staat.

Reageer op dit artikel