nieuws

Verbond rondt herstelkostenregeling af

Branche

Het Verbond van Verzekeraars heeft een herstelkostenregeling afgerond voor klanten die schade ondervinden door administratieve tekortkomingen en overschrijding van termijnen door verzekeraars. Vanaf 1 januari 2013 kunnen consumenten de reparatiewerkzaamheden die adviseurs hiervoor moeten verrichten, declareren bij de betreffende maatschappij. De reparatieregeling was noodzakelijk vanwege het provisieverbod dat vanaf dezelfde datum ingaat.

Verbond rondt herstelkostenregeling af

In de regeling stelt het Verbond dat het gaat om een minnelijke regeling die alleen van toepassing is als de klant daadwerkelijk schade heeft en alleen geldt voor producten die onder het provisieverbod vallen. Door het verbreken van de geldstroom tussen aanbieders en tussenpersonen kan de adviseur reparatiekosten niet meer in rekening brengen bij de maatschappij en krijgt de klant de rekening.
Wil de klant in aanmerking komen voor een vergoeding van de herstelkosten dan moet zijn adviseur drie stappen doorlopen. Deze moet de overeenkomst met de verzekeraar bij het afsluiten controleren, vervolgens aangeven bij de verzekeraar dat er iets niet klopt en vervolgens het herstelde contract controleren. Als de de overkeenkomst dan nog niet correct is, kan de adviseur de maatschappij hiervan per  e-mail en met een kopie aan de klant op de hoogte stellen. Vanaf dat moment komen de reparatiekosten van de adviseur voor vergoeding in aanmerking. De verzekeraar bepaalt zelf zijn (maximum)norm voor de herstelkosten en maakt deze transparant om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Reageer op dit artikel