nieuws

SVC zwengelt beloningsdiscussie volmacht aan

Branche

Advies- en consultancybureau SVC heeft het Verbond van Verzekeraars en de NVGA opgeroepen om opnieuw om de tafel te gaan zitten over een nieuwe beloningsstructuur. De gesprekken tussen de verzekeraars en de volmachtbedrijven liggen vooralsnog stil omdat het Verbond en NVGA ieder blijven vasthouden aan hun eigen plan voor een beloningsstructuur die inspeelt op het aanstaande provisieverbod. Bij een hernieuwd overleg zouden volgens SVC ook andere partijen aan de onderhandelingstafel plaats moeten nemen.

SVC zwengelt beloningsdiscussie volmacht aan

SVC baseert zijn oproep – in een open brief – op gesprekken die de organisatie heeft met marktpartijen. “De grote volmachtgevers zouden aan tafel moeten komen, waarbij de afgevaardigden het mandaat hebben om te beslissen”, aldus de adviesorganisatie. “Ervaring met dit soort trajecten leert dat de kans op succes (…) toeneemt door (gedeeltelijke) personele wisselingen in de bezetting van het overlegorgaan.” De NVGA houdt vast aan een beloningsmodel voor volmachten waarbij de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijke rol speelt. Het Verbond pleit voor een verrichtingenmodel met een vaste vergoeding per polis per jaar.
Verwerking in volmacht is kostenefficiënt, stelt SVC op basis van de eerste onderzoeken. Wel hebben volmachtgevers en gevolmachtigden volgens het bureau moeite om de kosten van producten, productgroepen en onderliggende verrichtingen vast te stellen. “Er is behoefte aan degelijk Activity Based Costing-onderzoek”, aldus SVC, dat erop wijst dat er nog geen incidenten zijn geweest rondom de beloning van gevolmachtigden. “De urgentie tot een directe breuk met het oude systeem is dan ook niet aanwezig, maar de door de wetgever geëiste uitgangspunten moeten wel opgepakt en gedragen worden. Een te snelle doorvoering van een onvoldoende doordacht systeem kan echter alle genoemde belangen schaden.”

Reageer op dit artikel