nieuws

Solvency II

Branche

Solvency II In de nasleep van de financiële crisis die in het najaar van 2008 in al zijn hevigheid manifest werd, is de roep om dijkverzwaring bij banken en verzekeraars nooit verstomd

Solvency II

Banken worden op grond van nieuwe verordeningen van het Basel Committee (Basel II) onder meer gedwongen om meer kapitaal aan te houden tegenover uitstaande verplichtingen. Voor verzekeraars is er Solvency II, dat de solvabiliteitseisen en het toezicht daarop aanscherpt. De kiem van het verdrag werd al jaren voor de crisis gelegd. Meer lezen

Reageer op dit artikel