nieuws

1 april

Branche

Gisteren was ik jarig en heb dat heel gezellig met mijn gezin kunnen vieren. Het is een rare dag om jarig te zijn, maar ook wel weer mooi. Zeker gezien de heroïek van de Geuzen die op deze dag, lang geleden alweer, Den Brielle veroverden op de Spanjaarden. Om een hele andere reden is 1 april dit jaar eveneens een belangrijke dag.

1 april

Alle partijen in de Nederlandse zorg hebben immers eind vorig jaar een bestuurlijk hoofdlijnenakkoord ondertekend, waarin zij zich gezamenlijk hebben gecommitteerd aan het beperken van de stijging van die kosten tot maximaal 2,5%. Het realiseren van de gemaakte afspraken is hard nodig, zoals we elke dag kunnen lezen en horen.

Kosten en kwaliteit

Als we met elkaar niets doen, stijgen de zorgkosten tot een onaanvaardbare hoogte en komt de financiële huishouding van Nederland in de problemen. Onvoldoende geld voor bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur en veiligheid kan dan het gevolg zijn. De oorzaken zijn bekend: door nieuwe technologieën kunnen we steeds meer diagnosticeren en opereren. We worden met zijn allen steeds maar ouder; ik kreeg er gisteren ook weer een jaartje bij. Aan de overheid, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en eigenlijk iedereen de taak om alles er aan te doen om de hoge kwaliteit van de zorg te behouden tegen kosten die we met elkaar kunnen opbrengen. Solidariteit, de essentie van verzekeren, is daarbij een kernbegrip.

Huzarenstuk

Op het moment dat u mijn blog leest, weten we of het zorgverzekeraars en ziekenhuizen is gelukt om met elkaar contracten te sluiten die voldoen aan de gemaakte afspraken. Dat is een moeizaam traject. Enerzijds merken we vanuit Achmea veel begrip en medewerking bij de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen; anderzijds bestaat er helaas ook verschil van inzicht om tot een afspraak te komen. Daarbij moeten wijzelf goed begrijpen dat we namens vele miljoenen klanten spreken.

De komende weken ronden we het traject af en hoop ik dat we dit huzarenstuk met elkaar goed oplossen. Goede afstemming en communicatie met intermediairs, verzekerden en andere belanghebbenden is daarbij van groot belang. Samen met de intermediairs die actief zijn op het terrein van zorgverzekeringen, zijn wij bij Avéro Achmea er klaar voor om de klant van het juiste advies te voorzien. Dit is van groot belang nu de zorgmarkt steeds complexer wordt.

Reageer op dit artikel