blog

Polishouder gebaat bij verzekeraar die risico’s neemt

Branche 1296

Polishouder gebaat bij verzekeraar die risico’s neemt

Vorige maand heeft DNB Nederlandse verzekeraars formeel gevraagd hoe zij sturen op het genereren van vrij kapitaal (Net Capital Generation). Een verzekeraar die vrij kapitaal kan genereren, heeft immers ruimte om te groeien, te investeren en dividend te betalen. Het verzoek van DNB is een signaal dat de toezichthouder naar de lange termijn levensvatbaarheid van verzekeraars kijkt.

Als toezichthouder heeft DNB de taak om de rechten van polishouders goed te beschermen. Vanuit dit oogpunt is het logisch dat DNB met een raamwerk hanteert dat risico-georiënteerd is, Solvency II. Verzekeraars moeten buffers aanhouden om zware tijden in de toekomst te kunnen doorstaan. Elke euro die een verzekeraar meer heeft dan de vereiste buffer is ‘vrij kapitaal’. Een verzekeraar kan hiermee doen wat zij wil: investeren in de hoop op toekomstig rendement, uitkeren als dividend, of een korting geven aan haar polishouders.

Vrij kapitaal

Het genereren van vrij kapitaal is niet alleen voor belang voor de verzekeraar en haar aandeelhouders. Met het genereren van vrij kapitaal waarborgt een verzekeraar ook het voortbestaan op lange termijn. Die levensvatbaarheid op lange termijn heeft DNB voor 2018 benoemd als één van haar belangrijkste thema’s voor de verzekeringssector.

Risico van de balans

De blik op de lange termijn die DNB laat zien, is in het dagelijks toezicht echter niet terug te zien. Integendeel. Verzekeraars in zwaar weer worden door DNB opgeroepen om zo veel mogelijk risico van de balans te halen om de solvabiliteitsratio te verbeteren. Verzekeraars wordt in hun kapitaalbeleid gevraagd reeds in goede tijden na te denken hoe ze dit kunnen doen.

Zelf uit dal klimmen

In de praktijk zien we dat verzekeraars ook dergelijke stappen zetten. Het bekendste voorbeeld hiervan is Vivat (toen nog onderdeel van SNS Reaal), dat in tijden van crisis alle risicovolle en hoogrenderende beleggingen heeft ingewisseld voor veilig staatspapier. Hoewel dit op korte termijn logisch klinkt, wordt de verzekeraar de mogelijkheid ontnomen om zelf weer uit het dal te klimmen. Immers, juist met risico’s (over)nemen kan geld worden verdiend.

Negatieve spiraal

Door de huidige manier waarop het toezicht wordt ingevuld, kan een negatieve spiraal ontstaan. Als het niet goed gaat met een verzekeraar wordt deze gedwongen om de toekomstige winst op te geven. Hierdoor zakt de verzekeraar ten opzichte van de markt alleen maar verder weg. Een verzekeraar heeft hierdoor eigenlijk maar één herstelmogelijkheid: extra kapitaal van buiten aantrekken.

Kapitaal uit China

In het geval van Vivat kwam dat kapitaal uit China. Vanuit een lange-termijnvisie is dit vreemd. Een goede dokter zal bij een zieke patiënt niet meteen de arm amputeren, maar juist kijken hoe de patiënt op lange termijn weer kan functioneren, daar heeft die patiënt die arm weer hard bij nodig. Het is een bekende zorg van de sector dat verzekeraars door toezichthouders in een negatieve spiraal kunnen worden gedwongen.

Toekomstbestendige verzekeringssector

Iedereen heeft baat bij een toekomstbestendige verzekeringssector. Verzekeraars, beleggers en DNB hebben kapitaalgeneratie gelukkig omarmd als maatstaf voor de toekomstbestendigheid van verzekeraars. We zien dat DNB naar aanleiding van de uitvraag naar Net Capital Generation meer nuance aanbrengt in het toezicht. Onze oproep is daarom: houd rekening met de verdiencapaciteit en dwing een verzekeraar in problemen niet om de kip met de gouden eieren te slachten en al het risico van de balans te halen. Daar zijn polishouders niet bij gebaat.

Reageer op dit artikel