blog

Laten we het rijexamen afschaffen

Branche 4959

Laten we het rijexamen afschaffen

Ik heb een geweldig idee. We schaffen het CBR af als orgaan dat als enige mag toetsen of iemand competent is om in een auto te rijden. Zo’n oordeel van een examinator is “ook maar een mening” tenslotte. Monopolisten, daar kan toch niets goeds uit komen?

Nee, we gaan het anders aanpakken. In het vervolg leggen we de verantwoordelijkheid bij de autodealer om bij de verkoop van een auto te toetsen of de aspirant-eigenaar in staat is om verantwoord aan het verkeer deel te nemen. Die autodealers zijn een betrouwbare groep ondernemers. Zij zullen zo’n toets best goed organiseren. Dus dat komt helemaal goed. U vindt het niet zo’n goed idee? Jammer, maar dan snap ik iets niet.

Rustig slapen

Onze toezichthouder, de AFM, heeft recent haar meting gepubliceerd over crowdfunding. Zij heeft ook gekeken naar de kwaliteit van de verplichte investeringstoets. Ik begrijp dat de AFM niet echt onder de indruk is van de wijze waarop crowdfundingplatforms met deze toets omgaan. Beloofde rendementen van 7%, nieuwe projecten die binnen een paar uur volgetekend zijn, consumenten die met eurotekens in hun ogen relevante delen van hun vermogen wegzetten in projecten. Mario, de pizzabakker, die moeite heeft zijn bromfiets te verzekeren, haalt moeiteloos via een crowdfundingplatform een ton op om een nieuwe vestiging te openen. De toezichthouder twijfelt aan de serieusheid waarmee de investeringstoets wordt opgesteld en afgenomen. Maar we kunnen rustig gaan slapen. De AFM kondigt aan “scherper te gaan toezien op de wijze waarop platforms invulling geven aan de investeringstoets”.

Objectieve waarborgen

Deze aankondiging geeft mij echter weinig vertrouwen dat het wel goed komt. Want bij de complexe producten geldt ook een toets: de kennis- en ervaringstoets. Ik denk dat het een understatement is om te stellen, dat er ook hier argumenten zijn om te twijfelen aan de serieusheid waarmee deze kennis- en ervaringstoetsen door aanbieders en bemiddelaars in de praktijk worden opgesteld en afgenomen. Ondeugdelijke kennis- en ervaringstoetsen bestaan al jaren, maar we blijven schipperen. De nationale wetgever weigert gehoor te geven aan de suggestie van de Europese wetgever om de titel ‘financieel adviseur’ met objectieve waarborgen te omkleden. Ik mis tot op heden ook een oordeel van de AFM over de in omloop zijnde kennis- en ervaringstoetsen.

Lachertje

We laten honderdduizenden kinderen toetsen afleggen door het Cito. Deze toetsen zijn in sterke mate bepalend voor hun toekomst. Maar wanneer datzelfde Cito zijn vinger opsteekt en aangeeft de huidige kennis- en ervaringstoetsen in onze sector een lachertje te vinden en binnen de bedrijfstak op zoek gaat naar draagvlak om te komen met serieuze toetsen, dan laat iedereen deze beker snel aan zich voorbijgaan. Want stel je eens voor dat bij een deugdelijke toets zou blijken, dat wel erg veel consumenten het advies krijgen om niet zo maar te kopen of te investeren maar eerst advies in te winnen. Dat moeten we niet hebben.

The Big Short, Margin Call, Wall Street, The Wolf of Wall Street. Films over de hebzucht van enkelen en de onkunde van velen. Miljoenen bezoekers hebben deze films getrokken. Maar hebben we er nu echt iets van geleerd?

Reageer op dit artikel