blog

IAK benut ruimte

Branche

Ruimte maken voor ondernemen. Duurzaam succes realiseren. Door met elkaar ondernemersrisico’s en kansen helder in kaart te brengen. Bij IAK geloven we niet alleen dat Ruimtemakers werkt. Afgelopen jaar hebben we ervaren dát het werkt. Een aantal van onze adviseurs maakte kennis met de leergang Ruimtemakers. En hoe. Hun enthousiasme, ervaringen en de reacties van klanten waren meer dan genoeg reden om met nog eens 3 adviseurs ook de tweede leergang in te stappen.

Dat het concept Ruimtemakers ons zo aanspreekt, komt door de rol van de klant in het proces. Waarbij wij ‘slechts’ de dirigent zijn en klanten navigeren naar een oplossing of helpen in het uitdiepen van een vraagstuk. Daar komt bij dat je met verschillende mensen en evenzoveel verschillende invalshoeken bij de interne organisatie veel draagvlak en slagkracht creëert. Zo belandt een oplossing niet snel in een la, zoals je vaak bij goedbedoelde risk managementrapporten ziet gebeuren.
In de eerste leergangen oefenden we ‘droog’ binnen ons bedrijf, met de dialoogkaart. En waren er sessies waar een dwarsdoorsnede van ons bedrijf (met 340 medewerkers) aan deelnam. Zowel de deelnemers als de Ruimtemakers zelf reageerden enthousiast. De eerste sessies bij klanten waren fascinerend, we hebben er veel van geleerd. Zoals bijvoorbeeld vooraf de scope van een opdracht duidelijk te krijgen en verwachtingen richting klanten en deelnemers helder te managen.
Inmiddels zijn we al een paar stappen verder. De eerste opdrachten zijn uitgevoerd en nieuwe geplaatst. Zo geven we een groot transport- en logistiekbedrijf concreet inzicht in de tijd die nodig is om na een calamiteit de business op een bepaalde locatie opnieuw op te starten. En een prospect, waar we voor de verzekeringsportefeuille de afgelopen jaren geen aansluiting vonden, geeft ons nu de mogelijkheid om Ruimtemakers te introduceren. Een paar andere relaties hebben ons toegezegd dat zij begin volgend jaar van onze diensten gebruik willen maken. Het klinkt misschien gek, maar we zijn nog geen klant tegengekomen die Ruimtemakers helemaal niets vond.
Ook onze directie is enthousiast en juicht het Ruimtemakers-initiatief toe. Binnen onze eigen organisatie rollen we met HRM het traject uit over alle 30 klantteams. Het doel is om ieder team bewust te maken van mogelijke risico’s en kansen bij klanten en prospects. De 5 Ruimtemakers begeleiden ieder ongeveer 6 sessies, waarbij in ieder geval een collega van het eigen team aansluit en meekijkt. Ook zoomt iedere Ruimtemaker met het programma Risk ID dieper in op minimaal 1 risicovraag. En naar buiten toe? Ruimtemakers wordt integraal opgenomen in ons relatieplan. Iedere klant gaat dus kennismaken met Ruimtemakers, en ervaren hoe zij ruimte voor ondernemen kunnen maken. Door te innoveren, daadkracht en lef te tonen. Het is uiteraard aan onze klanten of zij er nu of in de toekomst voor kiezen, maar dat komt wel goed.

Voor 2016 zien wij volop kansen voor Ruimtemakers!

Reageer op dit artikel