blog

Wie leert nou eigenlijk van wie?

Branche

Wie leert nou eigenlijk van wie?

Het was een mooie middag daar in Houten met 200 financieel adviseurs. Allemaal professionals die zich hadden ingeschreven voor de sessie van AFM, Adfiz en Bureau D&O over de Verbetering van de advieskwaliteit en de marktpositie van de financieel adviseur op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En wij als De Goudse Verzekeringen droegen daar ook ons steentje aan bij.

Een aantal zaken viel me op die middag die ik graag met u wil delen. Delen, ja dat is exact het sleutelwoord, want tijdens de sessie werd weer eens onderstreept dat kennis en ervaring met elkaar delen maakt dat we er allen beter van worden. Zo was er de reguliere kennisoverdracht van sprekers aan het publiek. Maar wat u teruggaf aan elkaar en de organisatoren was minstens zo waardevol.

Een greep uit de leermomenten:

-AOV is geen brengproduct. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik het altijd zo noemde: AOV is een brengadvies. We zijn het er allemaal over eens dat de beperkte kennis over arbeidsongeschiktheid bij ondernemers maakt dat men de noodzaak van de verzekering enorm onderschat. Wist u dat een ondernemer van 35 jaar in de komende 30 jaar een kans van 1,5% heeft dat hij de brandweer nodig heeft? En daarentegen een kans van 50% heeft dat hij meer dan 90 dagen arbeidsongeschikt raakt (bron ZZP Nederland)? Advies bij AOV heeft heel, heel veel te maken met ondernemers juist voorlichten over de feiten en risico’s die zij lopen. Met het bewustzijn vergroten.

-Als verzekeraar ga je via een AOV een relatie aan met de klant voor langere tijd. Het is aan de verzekeraar om voor stabiliteit te zorgen in die relatie. Dit kan onder andere via een stabiele premie. Daarmee zijn wij een betrouwbare partij. Echter, is dit nog wel wat de markt vraagt? De hedendaagse adviseur heeft te maken met een klant die flexibel is. Nu eens in loondienst, en dan weer zelfstandig. Dat vraagt om een heel ander type product. Een product met flexibele aspecten waar we als branche nog voldoende vernieuwingskansen hebben.

Deze middag is maar weer eens gebleken dat de onafhankelijke adviseur de meeste kennis heeft over de combinatie klant, behoefte en oplossing. Jullie hebben de ideeën. Jullie hebben de contacten. En wij aanbieders de mogelijkheid om een financiële buffer te bieden. Vertel ons wat uw klanten nodig hebben. Een voorbeeld dat me werd gegeven is een zogenaamde Overbruggingspolis. Dus een polis met een beperkte duur van de uitkering. Lang genoeg om het uitgavepatroon aan te passen aan de nieuwe situatie van de arbeidsongeschikte ondernemer. Een soort overbrugging.

Dit is een vorm van anders denken waar we elkaar de komende tijd meer in zouden kunnen stimuleren. Werken aan co-creatie. Bij De Goudse staan we daar graag voor open. In het belang van de klant, van u en van onszelf. Heeft u een opbouwend idee?

Ik hoor het graag.

Reageer op dit artikel