blog

Over innovatie gesproken

Branche

Over innovatie gesproken

Afgelopen week was het zo ver: de eerste van drie Ronde Tafels, georganiseerd door UitdeArena. Een select groepje intermediairs, stuk voor stuk ondernemers die op hun manier voorop lopen als het gaat om innovatie, ging het gesprek aan met een aantal invloedrijke beleidsmakers.

Zo zat de CEO van de AFM aan tafel (Merel van Vroonhoven), waren er meerdere toezichthouders en verschillende Lloyds-brokers aanwezig, was er een aantal volmachtdirecteuren present en ontbraken ook hypotheekadviseurs en het lokaal werkende intermediair niet. Mede daardoor heeft het gesprek dat volgde waardevolle inzichten opgeleverd, waar financieel adviseurs van Nederland hun voordeel mee kunnen doen.

Verstand van zaken
Een financieel adviseur is -per definitie- deskundig op zijn of haar eigen vakgebied. De beleidsmaker daarentegen, is deskundig op een heel ander vakgebied. Dus zodra er beleid gemaakt moet worden voor de financieel adviseur, zal de beleidsmaker voor de inhoudelijke aspecten op zoek moeten naar de juiste input. En wie is er beter in staat om daarmee te helpen dan de financieel adviseur zelf?
De uitdaging waar beleidsmakend Nederland tegenaan loopt, is dat die informatie niet zomaar overal te krijgen is. De organisatiegraad van het intermediair is laag, en de branche-organisaties die er zijn vertegenwoordigen slechts een (klein) deel van het intermediair. Consequentie daarvan is dat de auteur van een beleidsnota zich relatief vaak moet baseren op eigen inzichten, terwijl die persoon niet beschikt over de kennis en ervaring van de financieel adviseur.

Samen sterk
Dat beleidsmakend Nederland behoefte heeft aan input vanuit de markt bleek ook tijdens de Ronde Tafel van afgelopen week. Het werd zelfs letterlijk uitgesproken door één van de aanwezige toezichthouders: “Idealiter kunnen we van ieder innovatief idee op voorhand uitsluitsel geven of het voldoet aan wettelijke vereisten, en kunnen we wettelijke voorschriften aanpassen aan alle klantvriendelijke innovaties. Dat is in de praktijk echter niet haalbaar, dus we moeten op zoek naar een goed gestructureerde manier om met elkaar te overleggen”. Het idee om een ‘proeftuin’ in te richten voor innovaties uit de sector kreeg steun van alle aanwezigen, net als het idee om een vast aanspreekpunt in te stellen om te praten over alle innovaties in de markt.

Overleg aan tafel
De gastheer van de dag, tussenpersonencoöperatie DAK, had na de sessie voor een licht diner gezorgd. Tijdens dat diner bleek dat alle deelnemers aan de Ronde Tafel het zonder uitzondering met elkaar eens waren: iedereen wordt er beter van als we periodiek met elkaar overleggen, over wat er gebeurt in de markt en over wat er zou moeten gebeuren. Allicht dat de volgende Ronde Tafel meer inzicht oplevert in hoe dat het best georganiseerd kan worden. Op naar 5 november in Amsterdam dus!

Reageer op dit artikel