blog

Intermediaire Orde (en een lagere toezichtsnota)

Branche

Intermediaire Orde (en een lagere toezichtsnota)

Herinnert u zich de troonrede van 2013? Daarin benoemde koning Willem hoe mensen steeds meer dingen zelf organiseren.”Onderweg naar een participatiesamenleving” zei hij over Nederland. En ook de managementliteratuur staat tegenwoordig vol over autonome organisaties en zelfsturende teams. Een duidelijke trend dus, van mensen die zelf het initiatief nemen om hun eigen omgeving te organiseren.

Als het een beroepsgroep lukt om zichzelf goed te organiseren, dan plukt die beroepsgroep daar direct de vruchten van. Je bent dan beter in staat om problemen slagvaardig op te lossen. Met als resultaat dat je ook de overheid (en de toezichthouder) op afstand houdt.

Het omgekeerde geldt ook. Een van de redenen dat de overheid zo fors heeft ingegrepen in de financiële sector is omdat zij van mening is dat de sector zelf veel te weinig deed om problemen aan te pakken. Het is de rode draad die door alle Kamerstukken, rapportages en onderzoeksrapporten die op deze sector van toepassing zijn loopt. De kernboodschap is steeds hetzelfde. De sector regelt het zelf niet, dus dan doen wij het maar, aldus Den Haag.

Voorbeeld
In andere sectoren is dit anders geregeld. Neem als voorbeeld de advocatuur. Alle advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Die regelt alles. Opleidingen, toezicht, kwaliteitsnormen, tuchtrechtcolleges en een ijzersterke lobby. En natuurlijk feesten en partijen.

Elke lokale afdeling heeft een deken, een raad van toezicht en een bureau. Als advocaat kun je daar terecht voor vragen of advies. Cliënten kunnen er terecht met vragen of klachten, waarbij de deken altijd eerst kijkt of hij een oplossing kan bemiddelen. In ca. 80% van de gevallen is het probleem daarna opgelost. De NOVA mag ook audits uitvoeren bij advocatenkantoren. Bij wangedrag wordt een advocaat terecht gewezen of, in het ergste geval, permanent van het tableau geschrapt.

Totale kosten van dit model? Ongeveer € 750 (ex BTW) per advocaat per jaar. Deelname aan events op basis van kostprijs. Vergelijk dat eens met uw toezichtnota van de AFM en uw PE-nota’s en bedenk dan dat de advocatuur (nog) strenger is gereguleerd dan het intermediair. Meer voor minder, dus.
En dat geldt niet alleen voor de advocatuur, want denk bijvoorbeeld ook eens aan accountants. Dankzij een hoge mate van zelforganisatie is het de accountancy gelukt om de AFM op afstand te zetten.

Orde van Intermediairs
Kijkend naar die voorbeelden heeft het intermediair buitengewoon veel te winnen door zichzelf beter te organiseren! Bijvoorbeeld door de ruim (23!) branche- en registerorganisaties die u nu vertegenwoordigen om te vormen tot één ‘Orde’.

Het idee hiervoor is niet nieuw. Meerdere partijen hebben een dergelijk model al eerder als visie gepresenteerd binnen verschillende gremia. Ook zijn hierover in het verleden –informele- gesprekken gevoerd met diverse marktpartijen, waaronder o.a. Adfiz en CFD.
Laatstgenoemde heeft, bij monde van Edwin Herdink, hier eerder dit jaar zelfs voor gepleit in een open brief aan onze Minister. En als je in de sector mensen spreekt, dan lijkt er nu steeds meer draagvlak voor een dergelijke vorm van ‘zelforganisatie’ te komen.

Misschien is de tijd zo langzamerhand rijp om er serieus werk van te maken. Dan kan uw toezichtsnota in de toekomst weer fors omlaag en dan kan Den Haag zich op andere zaken gaan concentreren. En wie weet wordt het vak er weer een stuk plezieriger van als de ‘regels’ worden bedacht door vakgenoten in plaats van door ambtenaren die van een afstandje toekijken.

Reageer op dit artikel