blog

Een model met kansen voor verzekeraars

Branche

Een model met kansen voor verzekeraars

Klantgegevens worden in steeds grotere hoeveelheden verzameld en geanalyseerd. Maar wordt de klant daar nu beter van? Privacy is een illusie. Life Management Platformen gaan daar verandering in brengen. Een model met enorme kansen voor verzekeraars.

Vorig jaar toonde onderzoek aan dat met 300 likes, Facebook een beter profiel van jou kan schetsen dan je echtgeno(o)t(e). Facebook is niet de enige die jou beter kent dan je naasten. Wel één van de bedrijven die – samen met Google, Amazon, IBM, Microsoft en Apple – voorop loopt. Op basis van deze klantgegevens kunnen steeds nauwkeuriger het klantgedrag en de klantwensen worden voorspeld. Dat is ook de basis voor de lancering van M, de virtuele assistent van Facebook als antwoord op Siri (Apple), Cortana (Microsoft), Google Now en Alexa (Amazon).

Zet kennis om in maatwerk
Voor verzekeraars is meer klantkennis een mooi vooruitzicht. Hoe beter de data hoe kleiner het risico. Het business model onder bijvoorbeeld Usage-based insurance. Maar bij verzekerden ontstaat steeds meer angst om uitgesloten te worden of met onbetaalbare premies te worden geconfronteerd.

Maar laten we het nu eens omdraaien. Laten we meer klantkennis gebruiken als opstap naar echt maatwerk. De klant eens laten zien dat we met onze kennis over hem en zijn situatie heel nauwkeurig de risico’s kunnen inschatten en daar een maatwerk dekking op geven. Geen dubbele of onnodige dekkingen maar ook geen vervelende verrassingen achteraf.

Nieuwe toepassingen gaan ons helpen.
Een kleine 10 jaar geleden ontstond ProjectVRM.  Een beweging, die streeft naar onafhankelijke klanten die bijvoorbeeld zelf hun gegevens beheren, hun koopintenties duidelijk maken en inkoopvoorwaarden stellen. Uit dit idee is het principe van Life Management Platformen voortgekomen. Dit zijn toepassingen waar mensen zelf al hun gegevens kunnen vastleggen en bepalen wie daartoe toegang krijgen. Qiy en OnlyOnce zijn Nederlandse voorbeelden daarvan. De komst van dergelijke platformen kunnen de verzekeringswereld wel eens flink helpen op weg naar maatwerk.

Waarom Life Management Platform?
De digitalisering van onze maatschappij is onomkeerbaar. Foto’s, muziek, video, financiële gegevens, persoonlijke gegevens, alles wordt digitaal opgeslagen. Beveiliging en organisatie van die gegevens is voor bijna iedereen een probleem. Een LMP lost dat probleem op. Alles op één plek en goed beveiligd. In ieder geval beter dan op je eigen computer.

Maar het voegt nog iets toe. Het biedt de mogelijkheid om derden selectief van die data gebruik te laten maken. Personen, bedrijven en instanties met wie je informatie moet of wilt delen bied je toegang op het moment dat het nodig is. Uitsluitend tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de transactie. Een win-win. Bedrijven hebben altijd de actuele stand van zaken en het bewijs dat data met toestemming is verkregen. Personen geven alleen die informatie die nodig is voor de transactie. Zo bouwt de klant een overzichtelijk en compleet overzicht van al zijn data waarover hij zelf de controle uitvoert.

Wat kan een verzekeraar hiermee?
De hoeveelheid data die personen in hun LMP vastleggen zal snel groeien. Wanneer het gemak wordt ervaren en de veiligheid wordt vertrouwd zullen mensen steeds meer gegevens vastleggen. Over hun gezondheid, hun Quantified Self data, hun rijgedrag, het woongedrag, noem het maar op. Al die gegevens geven een zeer nauwkeurige profiel en hebben een aanvullende risico voorspellende waarde. Dit moet de toegangspoort tot maatwerk kunnen worden.

Hoe krijg je de klant zover zijn gegevens met je te delen?
Wanneer je meerwaarde biedt door echt maatwerk en goede dienstverlening win je het vertrouwen van de klant. Die zal daardoor bereid zijn meer met je te delen. Wie daarmee de dienstverlening weer verder verbetert komt in de opwaartse spiraal met de klant.

Dan kun je met recht zeggen dat de klant centraal staat.

Reageer op dit artikel