blog

Kwalitatief hoogwaardig advies

Branche

Kwalitatief hoogwaardig advies

Afgelopen week kwamen er twee opvallende nieuwsberichten naar buiten over het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk voor de financiële sector. Het eerste nieuwsbericht gaat -natuurlijk- over het debat in de Tweede Kamer dat gepland stond voor afgelopen woensdag. Daar kwamen veel adviseurs op af, maar dat debat ging op het laatste moment niet door. Het tweede nieuwsbericht ging over een PE Plus Event, waar de AFM uitspraken heeft gedaan over waar zij ruimte ziet voor versoepeling van de PE-systematiek.

Tegen dit PE-stelsel!
Veel aandacht in de vakpers voor het grote aantal adviseurs dat naar Den Haag was afgereisd. Een knap wapenfeit van onze brancheorganisaties (vooral van Edwin Herdink) dat ze zo veel adviseurs ertoe hebben kunnen bewegen om naar Den Haag te komen om hun ongenoegen uit te spreken. Want dat was de boodschap afgelopen woensdag: dit PE-stelsel niet! Tezelfdertijd bleek woensdag ook dat de weg via de Tweede Kamer geen enkele garantie biedt voor succes. Want ondanks dat het op de gang is gelukt om Parlementariërs aan te spreken over de buitengewoon negatieve effecten die aan dit PE-stelsel verbonden zijn, worden er moties ingediend om die negatieve effecten te verminderen, niet om het PE-stelsel te wijzigen. En wat had de Tweede Kamer anders gekund? Alle partijen zijn vóór een zo hoog mogelijke kwaliteit van financieel advies, terwijl Kamerleden niks te kiezen hebben als het gaat om PE-stelsels. Want vanuit de markt is -ook afgelopen woensdag- hard geroepen dat dit PE-stelsel niet deugt, maar een alternatief is er simpelweg niet.

De AFM
Of is er misschien toch een alternatief?

Vanuit de sector is er nog nooit een uitgewerkt voorstel gedaan over hoe Permanente Educatie er wél uit zou moeten zien. Alleen Dik van Velzen liet zich daar over uit, maar als consultant van een commercieel opleidingsinstituut kan toch niet worden gezegd dat Dik in deze ‘namens financieel adviseurs spreekt’. Totdat de AFM vorige week ineens hardop verkondigde dat -en waar- ze ruimte ziet om het PE-stelsel te versoepelen. En het zegt veel dat dit eerste voorstel van de AFM komt. Want door de ogen van de toezichthouder is het niveau van onder toezicht staande partijen natuurlijk nooit hoog genoeg. Immers; zou een toezichthouder zeggen dat het niveau hoog genoeg is, dan zou ze automatisch zeggen dat ze zelf niet meer (echt) nodig is. Dus wat zegt het dat de AFM eerder komt met een voorstel tot versoepeling van het PE-stelsel dan de sector zelf? Want zoals ook geldt voor afgelopen woensdag in Den Haag, het publiek ziet toch vooral dat financieel adviseurs zich hardmaken tégen een kwaliteitsprogramma, in plaats van dat ze vechten vóór een kwaliteitsprogramma. En dat beeld is simpel bij te stellen, namelijk door met een alternatief te komen dat beter is dan het PE-stelsel van de wetgever.

Invloed in Den Haag
Het is aan de Tweede Kamer om te controleren of de regering haar werk goed doet. PE-stelsels ontwikkelen? Nee, dat valt niet binnen het takenpakket van Kamerleden. Daarover gaat het Ministerie. Dus als u op zoek bent naar een kwalitatief hoogwaardig opleidingsprogramma dat aansluit bij uw praktijk, dan moet u niet bij de Tweede Kamer zijn, dan moet u met het Ministerie in gesprek. Zaak dus om de focus te verleggen van het Binnenhof naar de Korte Voorhout. Maar daar levert actie voeren weinig op, zeker als het actie is die gericht is tégen een programma van het Ministerie zelf.

Sloten we de vorige column af met de vraag of het intermediair beschikt over de ingrediënten om een goede lobby op te zetten? Het antwoord daarop is ja, het precieze recept houdt u van ons tegoed.

Reageer op dit artikel