blog

Een goed signaal van de AFM?

Branche

Een goed signaal van de AFM?

Veel intermediairs zijn inmiddels zo kwaad dat de roep om actie massieve vormen begint aan te nemen. Het roer moet om, zoveel is duidelijk. Er wordt op dit moment dan ook driftig geëxperimenteerd met nieuwe manieren om invloed uit te oefenen op het wetgevingsproces. Dat varieert van een initiatief voor een Orde van Intermediairs tot een proefproces over de legitimiteit van het vakbekwaamheidsgebouw.

Te midden van al dat mediageweld zou je een andere belangrijke ontwikkeling op dat gebied bijna over het hoofd zien. Die ontwikkeling lag niet besloten in harde actie en mediacampagnes, maar in een reguliere nieuwsbrief van de AFM.

Nieuwsbrief
Afgelopen vrijdag heeft de AFM een nieuwsbrief verstuurd waarin ze de sector oproept om misstanden te melden bij hun signalenloket. In die nieuwsbrief zegt de AFM expliciet dat zij signalen vanuit het intermediair bijzonder waardevol vindt bij het inrichten van hun toezichtactiviteiten, want: “Zij hebben goed zicht op wat er gebeurt in de markt en hun informatie is daarmee onmisbaar voor de AFM.”

Dit is niet de eerste keer dat de AFM een handreiking doet richting het intermediair. Herinnert u zich bijvoorbeeld nog de speech van Merel van Vroonhoven op de am:verzekeringsbranchedag?

Bondgenoot
De AFM is op het moment niet de meest geliefde partij onder het intermediair, dus het is goed mogelijk dat ook u liever zo min mogelijk contact heeft met de AFM. Ironisch genoeg is diezelfde AFM op dit moment de enige organisatie in de branche waar het GEHELE intermediair mee te maken heeft. En dat maakt dat de AFM wel eens uw belangrijkste bondgenoot zou kunnen zijn als het gaat om het beïnvloeden van wetgeving. Dat zit zo.

Wetgevingsbrief
Partijen als de AFM mogen ieder jaar een wetgevingsbrief aan de Minister van Financiën schrijven, waar ze aanbevelingen doen voor wetswijzigingen. Aanbevelingen die -tot ergernis van velen vaak klakkeloos worden overgenomen. Dus als je input kunt leveren voordat die brief wordt opgesteld, dan zou je daarmee wel eens (veel!) invloed kunnen hebben op nieuwe wetgeving.

Hoe komt die brief tot stand? Onder meer door de trends en ontwikkelingen die de AFM opmaakt uit de signalen die zij uit de markt ontvangt. Die signalen zijn dus niet alleen belangrijk om ervoor te zorgen dat de AFM in actie komt als een individuele partij zich misdraagt; die signalen zijn mede bepalend voor de manier waarop de AFM naar de markt kijkt. En dus voor wat de AFM opschrijft in haar wetgevingsbrief.

Resultaten uit het verleden…
Er is de afgelopen jaren veel kritiek geweest op het functioneren van de AFM, ook wij -de auteurs van dit blog- hebben op dat punt vaker van ons laten horen. Maar er zijn ook voorbeelden te bedenken waarbij de AFM wel adequaat heeft gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan het ingrijpen bij Dela en de Rabobank na de introductie van het provisieverbod, en dat gebeurde in belangrijke mate op basis van signalen uit de markt.

De AFM heeft dus al eens laten zien dat ze luistert naar wat u te melden heeft en de AFM geeft nu opnieuw expliciet aan dat ze met uw signalen aan de slag wil. Gezien de rol van de AFM binnen het wetgevingsproces zou dit wel eens een vruchtbaar pad kunnen zijn. Melden dus!

Reageer op dit artikel