blog

Diploma’s AFM-bestuurder Kockelkoren wellicht onecht

Branche

Diploma’s AFM-bestuurder Kockelkoren wellicht onecht

Er zijn ernstige vraagtekens gerezen over de echtheid van de diploma’s die Theodor Kockelkoren, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in het verleden heeft behaald aan de Technische Universiteit Eindhoven en het internationale managementinstituut INSEAD. De twijfel is gerezen na uitlatingen van de AFM-bestuurder zelf. Het CDA overweegt Kamervragen te stellen om zo de minister van Financiën te dwingen de zaak tot de bodem uit te zoeken.

Theodor Kockelkoren hield op 6 november een toespraak bij het Verbond van Verzekeraars. Hij liet bij die gelegenheid weten dat de kosten voor hypotheekadvies in ons land, dankzij het provisieverbod, met € 400 miljoen zijn gedaald. De onderliggende rekensom die Theodor daarvoor heeft uitgevoerd, roept ernstige twijfels op over zijn vooropleiding. Dit kan niet het werk zijn van de voorzitter van de ‘G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection’, een universitair afgestudeerd elektrotechnicus en bezitter van een in Fontainebleau uitgereikt MBA-diploma. Hier klopt iets niet!

Besparing?
Wat deugt er allemaal niet aan de rekensom van Theodor?
Sprekend over het eerste jaar na het provisieverbod heeft de AFM-topman het over 200.000 hypotheken op jaarbasis. Het waren er in 2013 volgens het Kadaster om precies te zijn 169.992.

Ten tweede betaalde een huizenkoper vroeger “gemakkelijk € 4.000” voor een hypotheekadvies, zo weet Theodor nog goed. Dat is vreemd want Theodor zegt in nota bene dezelfde toespraak dat in 2012 – het jaar vóór het provisieverbod – een hypotheekadvies gemiddeld “zo’n € 2.600” kostte. Tegenwoordig ligt dat tarief tussen de € 1.500 en €2.500, zegt Theodor. Daarom neemt hij het gemiddelde van € 2.000 (hé, hij kan toch rekenen!).

Het verschil in uitkomst tussen de rekensommetjes is dit: 200.000 x (€ 4.000 – €2.000) = € 400 mln. Terwijl 170.000 x (€ 2.600 – € 2.000) uitkomt op €102 mln. Daar zitten een paar chocoladeletters (in krantenkoppen) tussen.

Voeg daar de nuanceringen aan toe die Jurjen Oosterbaan deze week al eens op een rij zette: provisie was meer dan alleen adviesbeloning, de ene provisie ‘subsidieerde’ de minder betalende of gratis shoppende klant en consumenten hebben bij directe beloning gewoon minder bereidheid om voor advies te betalen. Dan resteert de vraag óf er überhaupt sprake is van een ‘besparing’ en hoe omvangrijk die dan is. Daar heeft de AFM geen antwoord op. Maar het is zeker geen € 400 mln!

Niet gek
Nu moeten wij beseffen dat Theodor Kockelkoren niet gek is, integendeel . Hij weet heel goed wat hij zegt en kan ook heel aardig inschatten wat de effecten van zijn uitspraken zijn. Theodor heeft alvast een voorschot genomen op de evaluatie van het provisieverbod. Die moet nog plaatsvinden maar de uitkomst staat nu al vast: positief! Bovendien krijgt Theodor nu al bijval van het door hem heimelijk nagestreefde algehele provisieverbod. CDA-politica Hanke Bruins Slot was er als de kippen bij om in de Tweede Kamer alvast een provisieverbod voor zorgverzekeringen te bepleiten. “Consumenten besparen nu in totaal €400 mln per jaar. Daarom moet ook het geld dat zorgverzekeraars aan premies binnenkrijgen zo veel mogelijk aan zorg worden besteed”, zo redeneert zij. Wie spreekt haar nog tegen?

Vergunning
Ja, Theodor weet drommels goed dat zijn eerste kreet blijft hangen (“provisieverbod levert consument bij hypotheekadviseurs € 400 mln besparing op!”) en dat elke nuance daarna in de duisternis wegsterft. Deze column is wat dat betreft ook zinloos. Blijft alleen het intro over. Die blijft bij veel mensen hangen; de meesten lezen de rest van de tekst niet. En ook zoekmachines zijn onverbiddelijk: over een paar jaar kun je nog lezen dat er schijnbaar iets mankeerde aan de diploma’s van AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren. Dat het een verzinsel is in de context van een column is dan niet meer relevant.

Ik vind dat wel grappig. Niet omdat ik iets tegen Theodor Kockelkoren heb. Zeker niet. Ook niet omdat ik een groot voorvechter van provisie ben. Maar ik heb een beetje een hekel aan broddelwerk en verdraaien van feiten. Als een financieel dienstverlener in de adviespraktijk zulke rekensommen maakt, trekt de AFM de vergunning in! Mogen wij dan ook een beetje zorgvuldigheid van die zijde eisen?

Reageer op dit artikel