blog

Vakman in risico’s

Branche

Vakman in risico’s

Net als elk ander vak is ook het werkgebied van de financieel adviseur volop in beweging. Niet alleen door veranderende marktomstandigheden en regelgeving. Ook de verwachtingen van de klanten zijn anders. Het is nu zaak om aantoonbare waarde te leveren, op een transparante en eigentijdse manier. De klant betaalt immers direct voor advies. Veroorzaakt dit risico’s voor de  financiële vakman?  

Het antwoord is ja. En dubbel zoveel zelfs. Enerzijds vereist de nieuwe werkwereld  een andere instelling en opstelling van de adviseur.  Wat ga ik doen, hoe ga ik dat doen, hoe lever ik waarde en hoe onderscheid ik me daarmee in de markt? Anderzijds biedt dit de ondernemende adviseur juist ook grote kansen. Immers, sectoren zijn in beweging en klanten zijn zoekende. Wie er in slaagt met financieel advies airbags voor de klant te bieden, is de winnaar van morgen.

Risico’s zijn kansen    
Het voorgaande geeft de dubbele betekenis van het begrip risico aan. De Chinezen hebben in hun taal twee karakters voor dat ene woord. Een risico kan zowel bedreiging als kans zijn. Traditioneel beschouwen we een risico als een onzekere gebeurtenis met ongewenste effecten. Bij een kansrijk risico heeft de gebeurtenis juist positieve effecten. Juist die andere marktomstandigheden en klantverwachtingen bieden de professionele adviseur kansen. Het grijpen van die kansen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een veel bredere en vooral andere manier van risicomanagement nodig. Een innovatieve aanpak die pragmatisch is en daadwerkelijk helpt.

Communicatief risicomanagement
De vernieuwende financieel adviseur werkt met communicatief risicomanagement. Hierbij ligt de nadruk niet op ingewikkelde modellen en instrumenten. Het gaat juist om de dialoog met de klant over de relevante risico’s, inclusief de kansen. Dit is het expliciete van mens-tot-mens gesprek. Eerst komen de doelen van de klant aan bod. Welke koers wordt gevaren en waarom? Alleen dan komen de risico’s op weg naar die doelen in beeld. Vanuit dit vertrekpunt kan de financiële vakman maatwerk leveren, in de vorm van gericht advies. Hoe worden risico’s met financiële oorzaken of gevolgen optimaal beheerst? Zijn ze misschien best te dragen? Pakken we oorzaak aan? Of is het juist slimmer om de gevolgen te beperken, bijvoorbeeld met een verzekeringsproduct? Communicatief risicomanagement begint met het stellen van dergelijke scherpe vragen. De vakman in risico’s kan die vragen leren stellen, en vervolgens passende antwoorden geven.

Reageer op dit artikel