blog

Dienstverlening op maat: Weer doen wat u altijd al deed!

Branche

Dienstverlening op maat: Weer doen wat u altijd al deed!

De AFM besteedt momenteel veel aandacht aan ‘dienstverlening op maat’. Daarbij benadrukt de AFM steeds dat de adviseur zijn dienstverlening kan en mag afstemmen op de persoonlijke situatie en behoefte van de klant. Mijn eerste reactie was: wat is nieuw, dat doen adviseurs toch altijd al?

Bij de ene klant die advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering vraagt, treft u een complexe situatie aan met misschien een sterk wisselend inkomen of verschillende bedrijfsactiviteiten. Terwijl bij de andere klant de risicosituatie direct helder is. Natuurlijk maakt dat uit voor het advies dat u geeft. En heeft het invloed op de wijze waarop u tot het advies komt. U levert maatwerk per klant. Dienstverlening op maat, dus. Waarom dan toch die aandacht voor dit onderwerp?

Verplicht
Ik denk dat dit komt omdat wij als sector de afgelopen jaren te veel zijn gaan adviseren vanuit vaste adviesmodellen. Hierbij stonden de werkzaamheden die u als adviseur verrichtte vooraf vast, los van de specifieke klant met wie u te maken had. In een aantal gevallen leidde dit tot situaties waarin u zich verplicht voelde om meer te doen dan nodig was om tot een passend advies te komen. U deed dan overbodig werk omdat u wellicht dacht dat dit ‘zo moest’.

Corrigeert
De AFM corrigeert nu dit beeld. U hoeft alleen datgene te doen dat echt nodig is om tot een passend advies te komen. En dat is een groot voordeel voor de professioneel adviseur die werkt aan totaalrelaties. Want wanneer u bijvoorbeeld de klant en zijn risicosituatie goed kent, hoeft u geen zaken te inventariseren die u vanuit uw bestaande relatie al kent. U kunt zich dan beperken tot de controle of deze gegevens nog actueel zijn. Een klant die u kiest als zijn huisadviseur is daardoor voor een goed advies minder geld kwijt dan wanneer hij gaat shoppen en elke adviseur waartoe hij zich wendt een complete inventarisatie moet laten verrichten. Als vaste adviseur op het gebied van risicomanagement zult u vaak ook goede contacten hebben met de accountant van de klant. Levert deze bijvoorbeeld de inkomens- en omzetgegevens aan van uw klant dan mag u deze gebruiken als basis van uw advies en hoeft u het werk van de accountant uiteraard niet over te doen.

Adviseren
Dienstverlening op maat. Het klinkt als iets nieuws. Maar dat is het niet. Het is adviseren zoals u altijd al deed. Over dit onderwerp hebben wij in onze Vragenbank voor verzekeringsadviseurs een aantal vragen en antwoorden opgenomen over situaties die uw collega’s in de praktijk tegenkwamen. Ik nodig u graag uit deze hier eens te lezen.

Reageer op dit artikel