blog

‘Dat moet van de AFM’

Branche

‘Dat moet van de AFM’

Verzekeraars vragen tegenwoordig aanzienlijk meer informatie dan voorheen, waarbij ze zich regelmatig verschuilen achter de AFM. Dat betekent voor de adviseur extra werk, maar dwarsliggen als het verzoek afkomstig is van de AFM? Dat is niet slim natuurlijk! Dus je werkt gewoon mee als de verzekeraar jou vraagt om een bestand aan te leveren waaruit blijkt welke polissen je hebt afgesloten op basis van execution-only, of als de verzekeraar je vraagt om een overzicht van de werkgevers die in 2014 wel/geen handtekening hebben gezet onder het collectieve zorgcontract.

Dat verzekeraars geloven dat ‘klantdata’ erg waardevol is blijkt uit de manier waarop zij hun organisaties inrichten. Zo heeft Aegon recent de afdelingen Product Management, Marketing en online samengevoegd tot één afdeling waar klantinformatie wordt verzameld, terwijl bijvoorbeeld Allianz al jaren een afdeling genaamd ‘Marktmanagement’ in de gelederen heeft. Ook andere verzekeraars verzamelen systematisch informatie over hun klanten, want de partij die beschikt over een goede database heeft commercieel gezien een betere uitgangspositie dan de partij die niet beschikt over een goede database. En als je dat weet, dan weet je dat verzekeraars de AFM weinig tegengas geven als er extra informatie over de klant moet worden verzameld. Maar wat wil de AFM dan precies van verzekeraars?

De Wft
De AFM ziet erop toe dat financiële ondernemingen zich aan de wet houden. Daarbij hanteert de AFM de stelregel dat 99 van de 100 niet goed genoeg is, want ook het dossier van klant nummer 100 moet gewoon voldoen aan wettelijke voorschriften. Dus als u adviseert, dan moet u de regels van artikel 4:23 Wft toepassen. En als er via uw bemiddeling een financieel product tot stand komt zonder advies, dan moet u de regels van artikel 4:24 Wft toepassen. Maar een aparte administratie om vast te leggen welk wetsartikel van toepassing is op welk dossier? Nee, dat hoeft niet van de Wft en dat zal ook de AFM u bevestigen.

Schermen
Maar waarom doet de AFM dan dit soort informatieverzoeken terwijl duidelijk is dat dit een kostprijsverhogend effect heeft voor de klant? Of is het misschien niet (helemaal) waar wat verzekeraars zeggen, maar schermen ze met de AFM omdat het intermediair anders niet snel informatie zal geven over het gedrag van hun klanten? Want als dat zo is, dan kun je toch wel zeggen dat er evident sprake is van een misstand met nadelige consequenties voor de consument. En precies daarvoor is vorig jaar de generieke zorgplicht toegevoegd aan eerdergenoemde artikelen in de Wft.

Vijzelgracht
Dus als er iemand van de AFM meeleest en aan de Vijzelgracht is niets bekend over het inwinnen van allerhande informatie bij verzekeraars, dan is het allicht een idee om eens informatie in te winnen over waarom verzekeraars jullie naam gebruiken bij het vullen van hun databases…

Mijn standpunt is in ieder geval simpel: als iemand informatie wil over mijn klanten, dan moet hij of zij toch echt eerst aantonen waarom ik die informatie zou moeten geven. En daarin is tot nu toe niet één verzekeraar geslaagd.

Reageer op dit artikel