blog

Samenwerken doe je op basis van gelijkwaardigheid en respect

Branche

Samenwerken doe je op basis van gelijkwaardigheid en respect

Januari 2013. Het wachten is op nieuwe samenwerkingsovereenkomsten (SWO). Immers provisieverbod is een feit voor de meeste producten, behalve eenvoudige schadeverzekeringen. Dus maak ik mijn aangepaste adviestarieven voor hypotheken op mijn blog bekend. Niet zo moeilijk, want we adviseerden hypotheken al een paar jaar op vast tarief.

Wel voorzag ik een sterke vereenvoudiging in het advies  voor nieuwe hypotheken; dus van €2.950 – het tarief voor compleet advies – naar advies voor €995 met aanvullende tarieven, volgens een cafetariamodel.  Eenvoudig advies voordeliger, complex advies duurder.  Ik ben er klaar voor. Helaas, geen nieuwe SWO’s nog. Intussen speelde de Rabobank vals spel en is inmiddels door de AFM teruggefloten. De Rabobank heeft nu ook scherpe tarieven neergelegd voor hun productverkoop.

Ook Florius schakelde snel
Daar we regelmatig zaken van Florius onder ogen kregen, die wij uitstekend via de serviceprovider FlexFront konden regelen, werd ik telkens geconfronteerd  met de extra inkoopkosten van €350. Hiermee stond ik op een forse achterstand bij diegenen die een directe aanstelling hadden.  Een afspraak met Florius was snel gemaakt. De rest staat in het Florius-blog De ervaring met Florius zat mij dwars. Ik leverde mijn ervaring  aan bij de AFM en vroeg deze te plaatsen in de besloten AFM-discussies op Linkedin. Na een paar weken overleg bij de AFM werd deze geanonimiseerd geplaatst. Achteraf een goede beslissing. Daar kregen we zeventig positieve reacties onder andere van mr. dr. Cees de Jong die mijn mening deelde. Een ware opsteker, leveranciers moeten voldoen aan WFT 4:99  .

WFT Artikel 4:99
1. Financiële ondernemingen stellen elkaar over en weer in staat te voldoen aan hetgeen ingevolge dit deel is bepaald, voor zover zij daarvoor van elkaar afhankelijk zijn.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de wijze waarop financiële ondernemingen elkaar in staat stellen om aan dit deel te voldoen.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het krachtens het tweede lid bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

De (vak)pers pakte het verhaal goed op
Intussen pakte de vakpers het steeds meer op en maakte D&O een heldere analyse van een zevental geldverstrekkers en verzekeraars. Hierbij vielen BLG en Obvion op door de stalinistische voorwaarden. De Telegraaf pakte de tweets hierover op en publiceerde het verhaal. Uiteraard kwam er toen nog meer vakpers op af. Obvion bleef, net als moeder Rabobank, doodstil bij kritiek en dat terwijl ze alle kans tot reageren hebben gehad.  Dan maar een blog maken,  “Obvion (Rabobank) hypotheekadvies kost €6.250 extra” de gevolgen van deze SWO. De dag daarop belde Ronald Touwslager, CEO-Obvion voor overleg op korte termijn bij D&O en of ik daarbij wilde zijn.  Prima, ik breng een adviseur mee. “Geen probleem.”

Wat een publiek blog kan bewerkstelligen
Femke de Jong publiceerde op 13 augustus een blog de Obvion-gate.  En ik zie zowaar een tweet voorbij komen van @Obvionhypotheek dat ze de volgende dag in overleg gaan met Femke de Jong. Zou Obvion ineens de kracht van social media gaan ontdekken?  Zouden ze dan echt met een SWO komen die echt recht doet aan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar? Dat zou leuk zijn en is uiteindelijk het beste voor de klant. Daar doen we het voor. Dan hebben we weer heel wat bereikt met sociale media. De nieuwe wereld is transparant. Ik zou zeggen, wen er maar snel aan want die nieuwe wereld is er al.

 

Reageer op dit artikel