blog

Mijn sociale brein

Branche

Mijn sociale brein

Afgelopen week vond de Masterclass ‘De waan van de dag in ons gedrag’ van onze productgroep Personen plaats. Deze week zullen we de after sales verzorgen naar onze relaties en daarbij zal ook zeker gerefereerd worden aan de presentatie van psychiater, prof. dr. J.A. Swinkels.

Swinkels ging in zijn presentatie in op de rol van de omgeving op het individuele gedrag. Daar waar bijvoorbeeld Dick Swaab zegt dat we geen hersenen hebben maar onze hersenen zijn en dat veel van ons gedrag al in de baarmoeder wordt bepaald, geeft Swinkels aan dat de omgeving juist wel veel invloed heeft op het gedrag van een individu. Het zogenaamde ‘Sociale brein’.

Zelf ben ik aanhanger van de theorie van Swinkels. Lijkt me ook beter voor de verzekeringsbranche. Straks kun je niemand meer aansprakelijk stellen voor zijn gedrag. “Ja, ik kon er zelf eigenlijk niets aan doen”, gaf Sjaak S. aan. “Omdat mijn moeder zo nodig met mijn vader naar bed moest, heb ik dit stel hersens gekregen. Logisch dus dat ik, nadat mijn vriendin het met me uitmaakte, de vorkheftruck pakte en de uitbouw van ons nieuwbouwhuis zelf maar op me heb genomen. Jammer natuurlijk dat de voorgevel inclusief mijn schoonfamilie er toen al in zat, maar daar kan ik weinig aan doen.”

Al met al ben ik benieuwd wat deze ontwikkelingen uiteindelijk voor de verzekeringsbranche zullen betekenen. Ontegenzeggelijk komen we steeds beter achter de redenen en drijfveren van ons gedrag. Het wachten is nu op welke wijze mijn dochters mij aansprakelijk gaan stellen voor hun mogelijk toekomstige falen in de maatschappij. Geven ze aan dat ze van mij een slecht pakket hersens hebben gekregen en daardoor gedoemd waren te falen. Of zeggen ze dat de omgevingsfactoren niet goed genoeg waren. We wonen in Schiebroek, mind you, dus ook daarmee geef ik ze een grote kans.

Ach, hoe ver we komen in de wetenschap en wat de verzekeraars onder u er uiteindelijk mee doen. Binnen het gezin, blijft altijd alles hetzelfde… in beginsel ligt de fout altijd bij papa!

Reageer op dit artikel