nieuws

Beleggingspolissen en beloning EU-breed onder de loep

Archief 7640

Beleggingspolissen en beloning EU-breed onder de loep

De Europese toezichthouder Eiopa onderzoekt de manier waarop verzekeraars in de EU unit-linkedverzekeringen verkopen en samenstellen. Daarnaast wordt bekeken hoe de provisie voor het verkopen van deze producten in elkaar steekt en hoe verzekeraars met tegenstrijdige belangen omgaan op dat gebied.

In het onderzoek, dat loopt tot en met september en waarvan de resultaten begin 2017 bekend worden, wil Eiopa in elk land 60% van de markt betrekken, gemeten naar premieomzet en fondsomvang. “Het doel is om potentiële bronnen van klantbenadeling op te sporen, die worden veroorzaakt door de relatie tussen verzekeraars en vermogensbeheerders. In het bijzonder willen we analyseren hoe de beloning die verzekeraars van vermogensbeheerders ontvangen, hun fondskeuze beïnvloedt.” In Nederland geldt sinds 2014 een verbod op provisie voor beleggingsondernemingen.
Het Duitse verzekeraarsverbond GDV heeft zich kritisch uitgelaten over het onderzoek: “Dit zou praktisch tot een verbod op provisie kunnen leiden, terwijl de Europese distributierichtlijn de lidstaten de ruimte laat om de beloningswijze zelf in te vullen.”

Informatie Duitse levensverzekeraars onduidelijk
Bij de oosterburen is het met de transparantie over levensverzekeringen overigens niet bijzonder goed gesteld, concluderen Duitse consumentenorganisaties na onderzoek. Vaak ontbreekt essentiële informatie in de jaarlijkse ‘Standmitteilung’ van de levensverzekeraar. Zo is in 75% van de jaaropgaven niet duidelijk welk bedrag de polishouder tegemoet kan zien als de polis wordt afgekocht of premievrij wordt gemaakt. Geen enkele levensverzekeraar geeft een overzicht van de tot dat moment ingelegde premies, terwijl dat voor een polishouder belangrijk is om het nut van de polis te kunnen inschatten, aldus de consumentenorganisaties. Die spreken verder van een ‘begripsjungle’ in de informatieverstrekking omdat elke verzekeraar voor dezelfde begrippen weer andere termen hanteert, wat vergelijken moeilijk maakt. De onderzoeksresultaten zijn doorgespeeld aan toezichthouder Bafin.

Reageer op dit artikel