nieuws

Adviseur draait op voor onderdekking juwelier

Archief 8497

Adviseur draait op voor onderdekking juwelier

Een adviesbedrijf uit Oost-Nederland heeft de zorgplicht geschonden door na een overval de desbetreffende dekking op een juwelierspolis niet aan te passen. Dat heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een Amsterdamse juwelier die tweemaal in korte tijd is overvallen.

De juwelier heeft via bemiddeling door de intermediair een blockpolis gesloten bij Nassau (later HDI Gerling). In de polis is expliciet een dekking van € 40.000 opgenomen voor schade aan de handelsvoorraad door een overval. In oktober 2013 wordt de zaak overvallen; de schade bedraagt ruim € 90.000. HDI Gerling keert, met een beroep op de voorwaarden, de afgesproken vergoeding voor overvalschade uit, plus een klein extra bedrag als coulancevergoeding.
Na de overval is de polis – op 4 februari 2014 – aangepast. De premier-risquedekking van € 40.000 is verhoogd naar € 100.000 en de dekking op de volle waarde van de voorraad is verhoogd van € 65.000 naar € 110.000. De dekking bij overval is ongewijzigd gelaten. Twee dagen na de aanpassing wordt de winkel opnieuw overvallen. De schade: € 111.634. De juwelier wordt geconfronteerd met de gelijkgebleven dekking bij overval en stapt naar de rechter: de intermediair heeft de zorgplicht geschonden, vindt hij.

Geen duidelijkheid
De rechtbank Overijssel is het met de juwelier eens. “Naar het oordeel van de rechtbank moet uit het voorgaande voor alle betrokken partijen, en in het bijzonder voor …., als assurantietussenpersoon, duidelijk zijn geweest dat de gerealiseerde wijzigingen van de verzekerde sommen voor eiser zinloos zouden blijken bij een tweede overval. Bovendien was evident dat eiser, naar aanleiding van de teleurstellende uitkering na de eerste overval, juist op dat punt een verbetering van zijn verzekering wilde.” Tijdens de besprekingen over de aanpassing van de polis is geen duidelijkheid gegeven over de gevolgen van een hogere overvaldekking, terwijl HDI Gerling die wel aan de intermediair duidelijk had gemaakt. De adviseur heeft daarom de zorgplicht geschonden.

Omvang schade
Over de hoogte van de schade die daarmee gemoeid is, doet de rechtbank nog geen uitspraak. Daarvoor moet eerst duidelijk worden welke voorwaarden HDI Gerling heeft gesteld aan de verhoging van de dekking, of de overvaldekking inmiddels is aangepast en welke maatregelen daarvoor zijn getroffen. Bovendien wil de rechtbank weten of de dekking eerst wordt verhoogd en dat de verzekerde tijd krijgt om aan extra voorwaarden (zoals betere beveiliging) te voldoen, of dat de dekking pas daarna wordt aangepast.

Reageer op dit artikel