nieuws

ASR wint strijd om faillissementsclausule

Archief 1559

ASR wint strijd om faillissementsclausule

ASR is in het gelijk gesteld in een rechtszaak die de curator van een failliet assurantiekantoor tegen de verzekeraar had aangespannen. De rechtbank in Utrecht oordeelt dat ASR de portefeuille van de omgevallen tussenpersoon terecht heeft verkocht, ondanks dat de curator al een overeenkomst had gesloten met een andere partij.

Het in Zaandam gevestigde Van Borkulo Verzekeringen wordt in 2012 failliet verklaard. De curator weet met een plaatselijk kantoor een akkoord te sluiten over de overname van de portefeuille, die een kleine € 270.000 oplevert. ASR is echter van mening zijn deel van de portefeuille door het faillissement zelf te kunnen verkopen en wijst op een clausule in de samenwerkingsovereenkomst, die stelt dat de overeenkomst eindigt bij een faillissement. ASR wil daarom de provisierechten afkopen voor € 68.487,39, waarbij de portefeuille vervalt aan ASR. Na verrekening van de schuld die Van Borkulo heeft, resteert per saldo een door ASR te betalen bedrag van € 8.557,05. De curator gaat met de afkoop niet akkoord en laat weten dat de portefeuille wordt verkocht voor ruim € 87.000. Begin 2013 sluit ASR voor de portefeuille met diezelfde koper echter een koopovereenkomst ter grootte van een kleine € 70.000.

Clausule rechtsgeldig
De curator stapt naar de rechter omdat de portefeuille in de failliete boedel zou vallen. De rechter stelt dat het portefeuillerecht bij beëindiging van de overeenkomst grotendeels teniet gaat: “Het bedrijf heeft dan namelijk niet meer het vooruitzicht op omzet uit toekomstige afsluitprovisie. De contacten van verzekerden lopen ook niet meer via het bedrijf, zodat de uit deze contacten voortvloeiende goodwill niet meer kan worden gerealiseerd. De bestaande verzekeringen en het daarmee verband houdende recht op prolongatieprovisie zou bedrijf nog wel geldend kunnen maken, ware het niet dat de overeenkomsten (met ASR, red.) in artikel 30.3 een regeling inhouden op basis waarvan ASR de toekomstige prolongatieprovisie kan afkopen.” De rechtbank oordeelt vervolgens dat de bepaling dat de overeenkomst
eindigt bij faillissement niet in strijd is met de Wft. “Met name de mogelijkheid van een verzekeraar om de samenwerking met een tussenpersoon te beëindigen wordt in de Wft niet beperkt.” De verkoop van de portefeuille door ASR is verder niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
Wel moet de verzekeraar de afkoopsom voor de provisierechten nog betalen aan de curator.

Reageer op dit artikel