nieuws

Adviseur kan activeringspogingen kwijt in modelrapportage

Archief 1029

Adviseur kan activeringspogingen kwijt in modelrapportage

Adfiz heeft de afgelopen tijd met afzonderlijke verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars overleg gevoerd over een uniforme vastlegging en terugkoppeling van adviseurs met betrekking tot de activeringsactiviteiten van klanten met een beleggingsverzekering. Adfiz wil hiermee voorkomen dat adviseurs verschillende rapportages voor afzonderlijke verzekeraars moeten invullen. De uniforme modelrapportage biedt volgens de belangenvereniging de zekerheid dat voldoende informatie wordt teruggekoppeld en voorkomt dat er aan iedere verzekeraar andere informatie via een ander systeem moet worden teruggekoppeld.

Adviseurs en verzekeraars zijn volgens Adfiz druk bezig met activering van hun relaties met beleggings­verzekeringen in het kader van de aanpak van de streefcijfers. “Via de verzekeraars monitort de AFM welke klanten geactiveerd zijn. Het is daarom van groot belang dat adviseurs en verzekeraars elkaar goed informeren over hun aanpak en resultaten. In de regelgeving in de Nrgfo is vorig jaar precies voorgeschreven wat je moet vastleggen wil een klant meetellen als geactiveerde klant”, legt Adfiz uit.

Geaccepteerd door verzekeraars
Adfiz meldt dat het model vooralsnog niet wordt geïntegreerd in de systemen van alle verzekeraars. “Dat komt omdat de invoering van de uniforme rapportage in de geautomatiseerde systemen bij enkele verzekeraars op praktische bezwaren stuit. Omdat de inhoud aan alle eisen voldoet, is het model voldoende om aan alle verzekeraars dezelfde verplichte informatie terug te koppelen.” Verschillende verzekeraars hebben al bevestigd blij te zijn met het uniforme model en aangegeven dat het door hen geaccepteerd wordt, zo laat Adfiz weten. “Het model geeft adviseurs duidelijkheid over wat wel en niet op basis van de Nrgfo vastgelegd moet worden, zodat je weet dat je aan de eisen voldoet. Daarnaast is het besproken met alle grote verzekeraars en zijn in het model de aanpassingen opgenomen die verzekeraars hebben aangegeven. Tenslotte is het model gecommuniceerd met de AFM.”

Samenwerking
Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, laat aan amweb weten dat hij tevreden is met het verloop van de samenwerking bij de activering. “De activering is nu al enige tijd aan de gang. Het is goed om te zien dat verzekeraars in staat zijn om de rapportage in hun systemen in te bouwen. Met deze uniforme rapportage willen we voorkomen dat adviseurs verschillende rapportages voor afzonderlijke verzekeraars moet gaan invullen. Daarnaast hebben we belangrijke valkuilen die er waren bij de hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen weggenomen.” Ook is Wiertsema te spreken over de totstandkoming van de rapportage. “We zijn tot slot erg blij om te zien dat we samen met de verzekeraars één uniforme rapportage hebben kunnen maken. Dit geeft vertrouwen voor de verdere samenwerking ook in de toekomst. Wat wel belangrijk is en blijft, is goed overleg tussen financieel adviseurs en verzekeraars over wie wie benadert.”

Reageer op dit artikel