nieuws

Slecht geïnformeerd adviesbedrijf moet honorarium terugbetalen

Archief 2508

Slecht geïnformeerd adviesbedrijf moet honorarium terugbetalen

Het Tilburgse adviesbedrijf 2Gather Financial moet € 4.554 advies- en bemiddelkosten terugbetalen aan een klant omdat het had verzuimd deze te informeren over de geringe kans op een succesvol adviestraject. Het adviesbedrijf had volgens klachteninstituut Kifid op de hoogte moeten zijn van de financiële problemen bij een Ierse levensverzekeraar waar de klant een polis voor een levensverzekering had lopen die deze te gelde wilden maken bij het oversluiten van zijn hypotheek. Ook de kosten van het geschil à € 580,40 komen voor rekening van de adviseur.

Begin 2014 sluiten het adviesbedrijf en de klant een overeenkomst tot dienstverlening tegen een honorarium van € 4.950, wat de klant met een korting van 8% vooruitbetaalt. De adviseur zou de klant bijstaan in het afkopen een levensverzekering bij het Ierse SEB Life International en hem tevens helpen bij het afsluiten van diens hypotheek.
Vrijwel direct maakt de adviseur een overzicht van de verschillende leenvormen voor de nieuwe hypotheek en de financieringsopzet. In oktober 2014 doet 2Gather een afkoopverzoek aan SEB, om amper een maand later de klant te laten weten dat zij zich kunnen aansluiten bij een collectieve procedure tegen SEB, dat in financiële problemen verkeert.

Vertraging
De klant gaat niet akkoord met de vertraging die door deze procedure optreedt in het totale adviestraject en vordert het vooraf betaalde honorarium terug. Op een aanbod van de adviseur om dan een advies te maken zonder rekening te houden met de afkoopwaarde van de vier fondsen die onder de SEB-polis hingen, gaat de klant niet in. Die waarde bedroeg op dat moment bijna € 53.000. Inmiddels heeft de Ierse levensverzekeraar laten weten dat drie van de vier fondsen niet voldoende middelen hebben om tot uitkering over te gaan.

De geschillencommissie van Kifid stelt dat 2Gather begin 2014 al op de hoogte had kunnen zijn van de problemen bij de Ierse beleggingsfondsen. “Nu vast staat dat het afkopen van de SEB-verzekering de eerste was die genomen diende te worden om überhaupt tot het oversluiten van de hypothecaire geldlening te komen, lag het in casu op de weg van een redelijk handelend en redelijke bekwaam adviseur om, alvorens een heel advies- en bemiddelingstraject af te spreken, te onderzoeken in hoeverre het nog mogelijk was om de verzekering te doen afkopen.”

Beperkte uren
Dat de adviseur wel een vergelijkend lastenoverzicht heeft gemaakt voor de klant doet volgens KiFid niet terzake. “De Commissie acht het enerzijds zeer onaannemelijk dat de adviseur daadwerkelijk 13,5 uur aan de opdracht heeft besteed, anderzijds zijn de beperkte uren die hij wel heeft gemaakt en die normaal gesproken voor vergoeding in aanmerking zouden komen, het gevolg geweest van zijn nalaten om consumenten vooraf deugdelijk te informeren over de problemen bij SEB.”

Reageer op dit artikel