nieuws

Folkert Pama (BeFrank): ‘DC-regeling is niet het eindstation’

Archief 1838

Folkert Pama (BeFrank):  ‘DC-regeling is niet het eindstation’

De modernisering van de arbeidsmarkt maakt een fundamentele wijziging van het pensioenstelsel volgens directeur Folkert Pama van online pensioenuitvoerder BeFrank onvermijdelijk. Volgens Pama zijn individuele eigendomsrechten aangevuld met elementen van solidariteit, de toekomst. Veel werkgevers sorteren volgens hem al voor op een toekomstige stelselwijziging.

De PPI van BeFrank maakt volgens Pama nog altijd een stevige groei door in het aantal werkgevers en deelnemers. “Er zijn heel veel partijen die willen overstappen naar een beschikbare premieregeling. Die pakken daarmee een voorsprong op werkgevers die noodgedwongen gebonden zijn aan een bedrijfstakpensioenfonds. Maar let wel, ook een DC-regeling is niet het eindstation in de vernieuwing die noodzakelijk is voor een houdbaar pensioenstelsel.”

Robotisering
De grote veranderingen op de arbeidsmarkt zorgen er voglens Pama voor dat veel collectieve regelingen op de lange termijn niet meer houdbaar zijn. Hij wijst op de bekende boosdoeners als flexibilisering van arbeid en het groeiend legioen zzp’ers. “Ook robotisering maakt ingrijpen in het stelsel onvermijdelijk. In bepaalde sectoren zulllen veel banen door automatisering gaan verdwijnen. Dat heeft uiteindelijke ook gevolgen voor de levensvatbaarheid van het bijbehorende bedrijfstakpensioenfonds.

Een Algemeen Pensioenfonds (APF), als vergaarbak voor iedereen die niet onder een verplichte pensioenregeling valt, is volgens Pama geen oplossing voor de veranderingen op de arbeidsmarkt. “Een APF is een nieuw uitvoeringsorgaan dat moet opereren op basis van de huidige pensioenwetgeving. Dat geldt uiteraard ook voor ons. Een DC-regeling is uiteindelijk ook gekoppeld aan de collectiviteit van een werkgever.”

De directeur van BeFrank bepleit een nieuw stelsel waarin de pensioenregeling niet langer gekoppeld is aan de werkgever maar aan de werknemer. “Dat gaat wat mij betreft verder dan alleen een individueel potje, ik heb het echt over individuele eigendomsrechten. Als je dan van werkgever verandert, verhuist je pensioen automatisch mee. Nu moet je als werknemer allerlei toeren uithalen om waardeoverdracht vanuit de oude werkgever te krijgen, wat ook niet altijd voordelig uitpakt.”

Malieveld
Een soortgelijk plan dat D66 eerder deze week lanceerde kon zowel op bijval rekenen, maar ook op hoon. Toch is Pama niet bang dat het Malieveld volstroomt du moment er daadwerkelijk een forse stelselwijziging zou komen. “Een jaar of vijf geleden was die angst misschien nog reëel geweest. Nu denk ik dat het Malieveld een paar maatjes te groot is. De weerstand is nu een stuk minder groot. Het huidige stelsel past niet bij de transparantie en eenvoud die nu nodig is. Bij tegenstanders lijkt er vooral een hang te zijn naar iets wat altijd goed heeft gewerkt zonder dat men zich afvraagt of dat nog steeds zo is. Een individueel gericht stelsel betekent niet dat alles wat je collectief doet overboord gooit. Denk bijvoorbeeld aan de beleggingen of een verzekeringen voor AO of NP. Wat je samen beter kunt regelen, moet je samen doen.”

Reageer op dit artikel