nieuws

‘Druk op dekkingsgraad pensioenfondsen is veel groter’

Archief 9544

‘Druk op dekkingsgraad pensioenfondsen is veel groter’

De toekomstige dekkingsgraad van pensioenfondsen staat nog sterker onder druk dan zij nu doen voorkomen, zo stelt pensioenadviseur Aon Hewitt na analyse van de methodiek die fondsen hanteren in de eind maart bij DNB ingediende herstelplannen.

Op basis van die plannen denken pensioenfondsen dat volgend jaar mogelijk gekort gaat worden op uitkeringen vanwege de lage rente. “In werkelijkheid staat de toekomstige dekkingsgraad echter nog sterker onder druk”, aldus Aon Hewittt. “Als de fondsen in de onlangs ingediende herstelplannen rekening hadden moeten houden met de voorziene daling van de Ultimate Forward Rate (UFR), dan zou bij veel fondsen al in 2016 sprake zijn geweest van kortingen op de pensioenuitkering.”

Pensioenfondsen hoeven van DNB bij het berekenen van de dekkingsgraad geen rekening te houden met de dalende UFR. “Juist die UFR ligt ten grondslag aan de toekomstige dekkingsgraad. De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds zal daardoor bij ongewijzigde regelgeving aan het einde van de herstelperiode in werkelijkheid tot zo’n 10 procentpunt lager liggen dan in de herstelplannen is vermeld. Voor een pensioenfonds met een ouder deelnemersbestand gaat het overigens om zo’n 5 procentpunt.”
In de herstelplannen is gerekend met de UFR van eind vorig jaar. “De UFR is echter gebaseerd op de gemiddelde 20-jaars-marktrente over de achterliggende 10 jaar. Omdat de marktrente de afgelopen jaren is gedaald, neemt op termijn ook de UFR af.” Blijft de rente zo laag als nu, dan gaat die rekenrente de komende 10 jaar verder omlaag, van 3,2% naar 1,7%. “Met deze voorziene rentedaling mochten de pensioenfondsen geen rekening houden in hun herstelplannen.”

Eerder korten bij hogere dekkingsgraad
Volgens Frank Driessen, chief commercial officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt, zouden de dekkingsgraden minder snel verbeteren bij het inrekenen van de verder dalende UFR. “Aanzienlijk meer pensioenfondsen zouden dan een korting hebben moeten verwerken in hun herstelplan.” Voor fondsen die de laatste 5 jaar steeds een dekkingstekort hadden, is een korting over enkele jaren nodig als de actuele dekkingsgraad tussen de 90% en 93% bedraagt. “Dat zou anders al bij een huidige actuele dekkingsgraad tussen 94% en 99% moeten gebeuren.”

Reageer op dit artikel