nieuws

‘Wft moet aangepast voor eerste APF vergunning krijgt’

Archief

‘Wft moet aangepast voor eerste APF vergunning krijgt’

De opmerking van ASR-pensioendirecteur Fleur Rieter dat het “een hiaat van jewelste” is dat voor advisering over een algemeen pensioenfonds (APF) geen Wft-vergunning nodig is, lokt meer reacties uit in de branche. Bijvoorbeeld van Theo Gommer (Akkermans & Partners), voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD). “Financiën en de AFM moeten ingrijpen. Voordat de eerste APF-vergunning wordt verstrekt, móet de Wft worden aangepast.”

“Fleur Rieter stelt terecht ‘APF-advies niet in de Wft is een hiaat van jewelste’. Ik noem het niet eens een hiaat, maar gewoon een grote flater! Nu vooral ook commerciële verzekeraars een eigen APF oprichten – prima overigens – mag het duidelijk zijn dat daarmee niet de Wft ontlopen mag worden. Een werkgever adviseren om maar over te stappen van een verzekeraar naar een APF kan dan zonder vergunning?”

Ongecontroleerd
“Daar waar alle Wft-adviseurs consciëntieus bezig zijn om het pensioenvak naar een hoger niveau te tillen én de AFM hen bovenop de huid zit, kunnen nu blijkbaar sociale partners en anderen, ongecontroleerd door de toezichthouder hun gang gaan? De Wft heeft toch als doel de consument – voor pensioen is dat ook de werkgever – te beschermen? Dan kan het niet zo zijn dat jan en alleman, de sociale partners voorop, rustig adviseren om naar een APF te gaan. Zeker niet als dat ook nog eens een keer op basis van de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen gebeurt. Vooral ook omdat de sociale partners geen verstand hebben van of ervaring hebben met competitieve aanbieders, en nu opeens bezig moeten gaan met sterkte/zwakte-analyses van fondsen en andere uitvoerders. Dan moet zelfs het adviseren om gewoon te blijven zitten een Wft-plichtig advies zijn.”

Direct ingrijpen
“Staatsecretaris Klijnsma weet blijkbaar niet beter, maar Financiën én de AFM hadden moeten ingrijpen en moeten dat nu per direct doen. Vóórdat de eerste APF-vergunning wordt verstrekt, móet de Wft-aangepast worden. Alle adviseurs en bemiddelaars van APF-producten, en dus ook sociale partners – en ja, een APF biedt gewoon een ‘pensioenproduct’ aan – moeten onder de Wft vallen en dus voldoen aan de vergunningplicht en alle aanvullende (deskundigheids)eisen. Dat adviseurs op grond van het Burgerlijk Wetboek sowieso aansprakelijk zijn voor hun advies is een feit, maar juist nu het gaat om het pensioengeld van – heel veel – deelnemers mag geen enkele partij wegkomen met ondeugdelijk advies.”

Reageer op dit artikel