nieuws

NVIA wil snel overleg over WGA-plan

Archief

NVIA wil snel overleg over WGA-plan

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) heeft er in een brief aan het Verbond van Verzekeraars op aangedrongen om snel afspraken te maken over de manier waarop verzekeraars en adviseurs omgaan met de samenvoeging van de WGA-vast en de WGA-flex per 1 januari 2017.

Werkgevers kunnen met ingang van volgend jaar ook eigenrisicodrager worden voor de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van flexkrachten. Dat is nu alleen mogelijk voor vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Bedrijven moeten dus dit jaar beslissen of zij het WGA-flexrisico onderbrengen bij het UWV of bij een private verzekeraar. Bepalend voor die keuze is onder meer de manier waarop de oude schadelast in de premie wordt verdisconteerd, aldus de NVIA.

Snelle prolongatievoorstellen
“Om zo efficiënt mogelijk de risico-inventarisatie voor de werkgevers en risicodragers uit te kunnen voeren, is het van belang voor alle betrokken partijen om tijdig met elkaar het procesplan door te nemen.” Daarin moet volgens de NVIA worden opgenomen welke gegevens per wanneer moeten worden aangeleverd en wanneer de offertes kunnen worden afgegeven. “Om ervoor te zorgen dat binnen onze keten de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk wordt benut stelt de NVIA aanvullend voor om de prolongatie(voorstellen) van alle niet WGA-ERD-inkomensverzekeringen (zoals WGA-hiaat en WIA-excedent) af te ronden voor 1 juni 2016.” Idealiter zouden klanten aangespoord moeten worden om voor 1 juli een beslissing te nemen over het eigenrisicodragerschap. “We zien echter klanten een dergelijke beslissing uitstellen en verbinden aan de beslissing over de WGA.”

Namens het Verbond heeft beleidsadviseur Antoine Reijnders de NVIA laten weten dat momenteel wordt overlegd met UWV, Belastingdienst en het ministerie van SZW.”Het lijkt me dat, als zeer belangrijke spelers in dit proces, hierover ook afstemming plaatsvindt met inkomensadviseurs.”

Reageer op dit artikel