nieuws

‘DNB belemmert innovatie’

Archief

DNB reageert te traag op innovaties en ontwikkelingen in de financiële branche, zo luidt de kritiek die marktpartijen en deskundigen donderdag uitten in een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie voor Financiën over het thema ‘FinTech’, oftewel financiële technologie. De toezichthouder kreeg van diverse kanten een veeg uit de pan, schrijft het Financieele Dagblad.

DNB is wel bezig met het fenomeen FinTech, getuige een recent rapport over het onderwerp, en ziet zelf de noodzaak om vergunningsprocedures te versnellen. “Er zijn schrijnende voorbeelden van partijen die noodgedwongen uitwijken naar andere landen omdat ze niet verder kunnen door de regels van onze toezichthouder. De visie om er iets van te maken ontbreekt in Nederland volledig”, zo tekent het FD op uit de mond van Mark de Jonge van Roland Berger Adviesbureau.
De aanwezigen pleitten voor meer samenwerking tussen jonge bedrijven, traditionele spelers, toezichthouder en politiek. Bovendien moet de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven worden verbeterd. Volgens Remco Boer van betaaldienst Mollie worden alleen in ons land toezichtkosten berekend aan nieuwkomers. “Wij betalen per jaar meer dan € 100.000, terwijl onze concurrent in Londen nog geen € 100 betaalt.”
Volgens DNB speelt onder meer de Europese wet- en regelgeving de toezichthouder parten. “Er liggen allerlei interpretatievragen. De interpretaties tussen lidstaten onderling is niet eenduidig. Ik wil niet het braafste jongetje zijn, maar dan hoef je ook niet automatisch het stoutste jongetje te worden.”

Diverse partijen hadden een visiedocument ingeleverd in het kader van het rondetafelgesprek, ook de AFM. Die vindt dat de financiële markten al drastisch veranderen onder invloed van technologische ontwikkelingen: “[…] het geldt op consumentenmarkten waar eenvoudige financiële producten zoals schadeverzekeringen, betaaldiensten en spaarproducten niet meer geleverd worden via bankkantoren en assurantietussenpersonen, maar hoofdzakelijk via digitale kanalen”. De toezichthouder heeft het verder over nieuwe kansen door “het efficiënter maken van ketens door disintermediatie en het automatiseren van processen die door mensen werden uitgevoerd”. Ook in ons land gaan banken met FinTech-bedrijven samenwerken.

Nieuwe vragen

De groeiende toepassing van technologie in de financiële dienstverlening stelt de AFM voor nieuwe vragen: “Hoe interpreteren we bijvoorbeeld het begrip ‘zorgplicht’ bij een advies gegeven vanuit een zelflerend IT-systeem dat zich baseert op gegevens uit diverse databronnen? Hoe moeten spelers in de markt omgaan met klantdata opdat het vertrouwen van die klant niet geschaad wordt en waar begint en eindigt de rol van de AFM? Op welke gronden vinden we het redelijk dat onderscheid gemaakt wordt in de prijs die consumenten krijgen aangeboden, en wanneer vinden we dat misbruik wordt gemaakt van onwetendheid of een zwakkere positie?”

Daarnaast zal het toezicht anders moeten, realiseert de AFM zich: “Nu nog gaat een groot deel van het toezicht via de beïnvloeding van gevestigde grote spelers, die door hun dominante rol invloed hebben op de markt als geheel. Bij het veranderen van de marktstructuur en het verkleinen van de controle die de grote instellingen hebben, zal dit model niet meer werken.” De toezichthouder, die de drempels en daarmee de toezichtkosten voor nieuwe toetreders zo laag mogelijk wil houden, heeft een speciaal programmateam opgezet dat zich bezighoudt met FinTech en innovatie.

In de kiem gesmoord

Marktpartijen zijn een stuk kritischer over de rol van het toezicht. Zo noemt de vereniging van bitcoinbedrijven ondernemen in Nederland “bijzonder moeizaam”, onder meer omdat het lastig is om een bankrekening te krijgen. “Door het huidige negatieve ondernemingsklimaat wordt innovatie op het gebied van Bitcoin en Blockchain in Nederland in de kiem gesmoord.” Veel bedrijven wijken daarom uit naar het buitenland, aldus de vereniging.

De alternatieve financierder Moneyfy komt veel strubbelingen tegen bij het aanvragen van een vergunning: “Al met al is Monefy nu zo’n anderhalf jaar bezig om van AFM en DNB toestemming te krijgen om met haar activiteiten te kunnen starten. Monefy kan echter nog steeds niet met al haar activiteiten starten doordat de toezichthouders met aanvullende voorschriften komen en interpretaties uitblijven. Een treurig hoogtepunt vormt de vijf maanden die DNB nu al nodig heeft om te bepalen of Monefy gelden van cliënten mag aanhouden.”

Data delen

Knab heeft met name behoefte aan het beter delen van gegevens. De bank geeft aan vaak te maken te hebben met de onwil van financiële instellingen om data met klanten te delen. De Belastingdienst zou aangiftes op elektronisch verwerkbare wijze beschikbaar moeten stellen. “Stel financiële instellingen in staat om financiële data van klanten in te kunnen voeren in een financieel plan op basis van wat door de klant wordt aangeleverd, zonder dat hierbij meteen de volledige zorgplicht bij de financiële instelling komt te liggen”, is een wens van de Aegon-dochter.

Reageer op dit artikel