nieuws

Ruzie bestuur ABN Amro en Minister Dijsselbloem escaleert

Archief

Ruzie bestuur ABN Amro en Minister Dijsselbloem escaleert

Eerst waren ze het niet eens over de voorgenomen salarisverhoging van het bestuur van de bank, nu gaat het al over wie betrouwbaar is of niet. De ruzie tussen aandeelhouder en bestuur van ABN Amro escaleert en RvC-lid Peter Wakkie stapt op.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt dat hij de bestuurders van ABN Amro vorig jaar meerdere keren heeft verteld dat hij de salarisverhoging van een ton “slecht verdedigbaar” vindt.

“De salarisverhoging is niet goed voor het vertrouwen in de financiële sector in het algemeen en in ABN Amro in het bijzonder”, aldus de minister dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee geeft hij het bankbestuur een tik op de vingers, nadat zij de minister eerder op de dag via de media beschuldigden dat hij de afspraken niet nakomt.

Beloofd
Volgens uitgelekte correspondentie tussen hem en de top van ABN Amro had Dijsselbloem in maart 2014 beloofd de salarisverhoging in de Tweede Kamer te verdedigen toen het ABN Amro-bestuur bereid bleek de langetermijnbonus van €200.000 over 2010 op te geven. De minister schrijft nu slechts tevreden te zijn geweest dat de kwestie met deze bonus was opgelost. Dijsselbloem betwistte “de passendheid en de grondslag” van die bonusuitkering, zo schrijft hij. Verder zou hij de salarisverhoging — die hij niet zag als “vervanging voor de bonus” — enkel op “juridische en bestuurlijke” gronden verdedigen als de commissarissen er aan vast zouden houden.

Bezwaren
Op 22 en 29 september kwamen Dijsselbloem en een ABN Amro-delegatie opnieuw bijeen. Ook toen herhaalde de minister zijn bezwaren. Volgens ABN Amro heeft hij toen beloofd in het Kamerdebat over de bankiersbonussen melding te maken van de salarisverhoging. Terwijl hij wel op de hoogte was van het bedrag, beperkte Dijsselbloem zich drie dagen later in het Kamerdebat tot de opmerking dat “dan is toegestaan om enige compensatie in de vaste salarissen te geven”. De commissarissen en het bestuur van ABN Amro vinden dat de minister hiermee de gemaakte afspraken niet nakwam.

Commotie
Toen de loonsverhoging 20 maart bekend werd via het jaarverslag, zei Dijsselbloem dat “het juridisch verdedigbaar, maar slecht te begrijpen was”. De commotie die in de dagen erop volgde was hem voor hem aanleiding afgelopen vrijdag het besluit over de beursgang uit te stellen.

Zalm
In de Kamerbrief krijgt Gerrit Zalm ook de wind van voren. De ABN-topman noemde de salarisverhoging anderhalve week terug in de media juist een salarisverlaging, omdat de bestuurders waren aangenomen met de belofte van een bonus van 50%. Dijsselbloem zegt dat de lagere totale beloning het expliciete doel is van het bonusverbod en het gevolg van genoten staatssteun. “Een verlaging van ontvangen salaris heeft naar mijn oordeel niet plaatsgevonden.”

De verantwoordelijke commissaris voor het beloningsbeleid bij ABN Amro, Peter Wakkie, besloot dinsdagmiddag af te treden. Aanleiding was een interview met NRC Handelsblad waarin hij het beloningsbeleid van de bank verdedigde. Zijn aftreden kwam als een verrassing.

Reageer op dit artikel