nieuws

‘Pensioenregelingen moeten eenvoudiger’

Archief

‘Pensioenregelingen moeten eenvoudiger’

Pensioenregelingen moeten eenvoudiger worden, bepleit de AFM. Doordat ze nu vaak complex zijn, is de kans groot dat er fouten worden gemaakt.

“Pensioenregelingen zijn vaak complex, onder andere door de verschillende bijzonderheden die binnen pensioenregelingen zijn overeengekomen. Veel pensioenregelingen bevatten bijvoorbeeld overgangsregelingen die door sociale partners zijn afgesproken om de gevolgen van nieuwe wetgeving te beperken voor bepaalde groepen”, aldus de toezichthouder. Dergelijke complexe constructies maken pensioenregelingen moeilijk uit te voeren, duur en niet goed uit te leggen. “Ook wordt de kans op fouten in de pensioenuitvoering groter. Dit constateerde de AFM eind 2014 ook al in haar onderzoek naar de kwaliteit van informatieverstrekking rondom pensionering. Bij het ABP ontstond onlangs bijvoorbeeld onduidelijkheid over het doorbetalen van de aanvulling AOW-partnertoeslag. Dit zorgde, mede door de late en verwarrende communicatie hierover, voor onrust onder deelnemers.”
Meer eenvoud in pensioenregelingen zijn daarom goed voor de kosten, de uitvoerbaarheid en de uitlegbaarheid. “Daarnaast is het belangrijk dat pensioenuitvoerders deelnemers duidelijk, evenwichtig en tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen, zodat zij weten wat hun te wachten staat en zij zich daar op kunnen voorbereiden. Dit is zeker het geval als er directe financiële gevolgen zijn voor verschillende groepen deelnemers. Met de invoering van de nieuwe Wet Pensioencommunicatie moet alle communicatie tussen pensioenuitvoerder en deelnemers voldoen aan deze algemene eisen.”

Reageer op dit artikel