nieuws

OvFD wil gezamenlijk onafhankelijkheidslabel

Archief

OvFD wil gezamenlijk onafhankelijkheidslabel

Koepelorganisatie OvFD wil in samenwerking met andere marktpartijen een onafhankelijkheidslabel voor financieel advieskantoren opzetten, als alternatief voor een lang en onzeker traject om het begrip onafhankelijk advies wettelijk te verankeren. “Het verdient de voorkeur dat de markt dit nu zelf oppakt, bijvoorbeeld door te beginnen met het transparant maken van de mate van onafhankelijkheid.”

Daartoe heeft de OvFD samen met Adviesbureau Fred de Jong een voorstel opgesteld. Een onafhankelijk kantoor moet volgens dat voorstel aan de volgende punten voldoen:
– een adviseur is alleen onafhankelijk als hij voldoende aanbieders c.q. producten in zijn assortiment heeft;
– een onafhankelijk adviseur heeft geen juridisch afdwingbare contractuele verplichtingen om voor een of meerdere aanbieders te bemiddelen;
– een onafhankelijk adviseur mag zakelijke financiële verplichtingen tegen rentekorting en/of andere gunstige voorwaarden hebben bij een of meerdere aanbieders waarmee hij een samenwerkingsovereenkomst (SWO) inzake advisering/bemiddeling is aangegaan. Voorwaarde is dan wel dat die lening of verpanding tegen marktconforme rente of voorwaarden is aangegaan. Bovendien moet de adviseur hierover dan – bij voorkeur in het dvd – wel transparant zijn;
– een aanbieder heeft in zijn geheel geen aandelen in het bedrijf van de onafhankelijke adviseur en vice versa.
– een onafhankelijk adviseur adviseert niet uitsluitend over eigen producten;
– een onafhankelijk adviseur is geen verbonden adviseur.

“We willen bovenstaande definitie positioneren als uitgangspunt voor de markt, om gezamenlijk een breed gedragen definitie van Onafhankelijkheid te ontwikkelen; een Onafhankelijkheidslabel dat voor de consument duidelijk en eenduidig is en het kwalitatief onderscheidende karakter van onafhankelijk advies laat zien. De OvFD roept onafhankelijke adviseurs en relevante marktpartijen dan ook op tot een constructief, gezamenlijk overleg.”

Reageer op dit artikel