nieuws

NVGA pleit voor ‘hub’ in volmachtmarkt

Archief

NVGA pleit voor ‘hub’ in volmachtmarkt

Vereniging van volmachtkantoren NVGA vindt dat de 192 leden de handen ineen moeten slaan om de kosten te drukken en daarmee meer capaciteit en een betere prijs voor de klant te kunnen bieden. “Dit zal een initiatief moeten zijn van meerdere volmachtbedrijven. De NVGA zal bij de uitvoering nadrukkelijk zelf geen rol spelen.” Gedacht wordt aan een ‘hub’: een centrale organisatie die namens kleinere partijen contacten kan onderhouden met aanbieders die de volmachtmarkt willen betreden.

Dat stelde voorzitter Michael de Nijs afgelopen week op de algemene ledenvergadering. De NVGA heeft onderzoek gedaan naar alternatieve disitributievormen: “Door veranderd klantgedrag, nieuwe technologieën en wet- en regelgeving is de balans in het partnerschap tussen volmachtgever en -nemer gaan verschuiven. Herstel van deze balans en behoefte aan alternatieve capaciteit waren voor de NVGA de voornaamste redenen om alternatieve distributievormen te onderzoeken.” Daarmee moeten volmachten en serviceproviders een steviger positie krijgen. “Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om het pareren van macht, maar om het belang van de klant. Het beter beheersbaar maken van ketenkosten en het uitschakelen van overbodige schakels moeten bijvoorbeeld leiden tot een betere prijsstelling voor de klant.” De capaciteit kan worden vergroot door die centraal te bundelen en organiseren.
Dat volmachtcentrum moet toegankelijk zijn voor de hele markt. “”Daar waar verzekeraars nu soms geen zaken doen met individuele volmachtbedrijven omdat ze op bepaalde gebieden te weinig volume zouden hebben, kan dat straks door bundeling wel.” Het marktinitiatief moet in januari 2016 van start gaan; De Nijs riep belangstellenden op zich te melden bij de NVGA.

Hub
Desgevraagd licht de NVGA-voorzitter toe dat enerzijds partijen als Aegon en Unigarant het volmachtkanaal de rug toe keren, maar dat er anderzijds nieuwe (internationale) partijen graag de markt willen betreden. “Die zitten er alleen niet op te wachten om één op één contact te hebben met middelgrote en kleinere volmachtkantoren. Partijen zouden met elkaar een soort ‘hub’ kunnen vormen om de markt voor die aanbieders te ontsluiten. Zo’n centraal punt kan bijvoorbeeld onderhandelen over contracten of de administratieve processen stroomlijnen. Nu worden we als volmachtkanaal gewoon te kwetsbaar. Maar dit is echt een initiatief dat door de volmachtkantoren zelf moet worden opgepakt. Wij zijn er niet inhoudelijk bij betrokken, maar kunnen wel als procesbegeleider fungeren.”

Resultaten
Volgens de NVGA is het volume van de leden vorig jaar met € 100 mln premie gegroeid; de branches medische varia en aansprakelijkheid vertonen de meeste groei.
“Ook groeit de zakelijke markt sterker dan de particuliere markt en neemt de 100%-tekening toe ten opzichte van de pooltekening. De resultaten over 2014 zijn in lijn met die van 2013.” De schadelast in de volmachtmarkt zou lager zijn dan bij verzekeraars. Op het gebied van beloning blijken maar enkele leden een nominaal beloningsmodel te hanteren. “De bereidheid tot verandering van het model is erg laag.”

Reageer op dit artikel