nieuws

Monuta: ‘Executeurswerkzaamheden passen goed bij intermediair’

Archief

Steeds vaker worden bepaalde executeurswerkzaamheden, zoals de afwikkeling van de nalatenschap, uitgevoerd door intermediairs. Monuta vindt dat een goede zaak, mits er wel aan voorwaarden wordt voldaan.

Monuta: ‘Executeurswerkzaamheden passen goed bij intermediair’

“Uit gesprekken die wij voeren met onze intermediairs blijkt dat consumenten behoefte hebben aan één aanspreekpunt voor al hun financiële vraagstukken, waaronder zaken rondom de nalatenschap. Hierdoor wordt een andere rol van adviseurs gevraagd. Een rol die volgens ons goed aansluit bij de huidige dienstverlening”, zegt Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie bij Monuta.

Financieel adviseurs hebben vaak een diepe vertrouwensband met klanten, zegt Van der Wal. “Zij hebben frequent contact over de financiële zaken of de jaarlijkse inkomstenbelasting. Zou het dan niet logisch zijn om met deze adviseur ook de vererving van de nalatenschap en de (bekostiging van de) uitvaart te bespreken?”

Passende rol
“Een executeur draagt in de eerste plaats immers zorg voor een uitvaart volgens de wensen van de overledene. In de tweede plaats heeft hij tot taak om de nalatenschap te beschrijven, te beheren en schulden te voldoen. Die rol past goed bij de huidige assurantiepraktijk. Feitelijk komt het neer op het afwikkelen van het vermogen na overlijden: een meer dan passende rol voor de financieel adviseur anno 2015.”

Maar, constateert Van der Wal, executeurswerkzaamheden van intermediairs worden momenteel in hun aansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. “Ik zie in de praktijk al dat een aantal intermediairs als executeur optreedt. Ze beperken zich daarbij tot de uitvoering van standaard wettelijke taken, de lichtere executele. Dit zijn bijvoorbeeld het regelen van de uitvaart, het beheren van de goederen en het voldoen van de schulden uit de nalatenschap, het vertegenwoordigen van de erfgenamen en de aangifte van erfbelasting verzorgen.”

Vraagstuk
Van der Wal vervolgt: “Ik vind het belangrijk dat aansprakelijkheidsverzekeraars met intermediairs in gesprek gaan. Dit vraagstuk zou wat mij betreft branchebreed besproken moeten worden. Door gezamenlijk te bekijken wat de mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de veranderende klantwens en welke rol de financieel adviseur hierin kan spelen en hierbij duidelijke kaders en randvoorwaarden te scheppen, kan het intermediair ook in de toekomst zijn meerwaarde laten zien.”

Reageer op dit artikel