nieuws

Een op drie medewerkers wil branche verlaten

Archief

Een op drie medewerkers wil branche verlaten

Bijna een op de drie medewerkers in de financiële sector zou overstappen naar een andere bedrijfstak als die mogelijkheid zich zou aandienen. Een kwart schaamt zich voor zijn baan. Dat blijkt uit een opiniepeiling van FNV Finance over de beloning van topbestuurders bij banken en verzekeraars.

De bond liet onderzoeksbureau Motivaction ruim 1.000 Nederlanders ondervragen; daarnaast werd de mening van 266 medewerkers in de financiële sector en 374 leden van FNV Finance gepeild. Door de hogere beloningen is bij 72% van de consumenten het vertrouwen in bestuurders gedaald; 45% heeft minder vertrouwen gekregen in medewerkers bij financiële instellingen. “Ook hebben de verhogingen geleid tot een afnemend trotsgevoel onder medewerkers”, weet FNV Finance. Als dat mogelijk zou zijn, zou een derde overstappen naar een bedrijf buiten de financiële branche. 52% van de medewerkers is het gevoel van trots kwijtgeraakt; een op de vier zegt zich ervoor te schamen om in de financiële sector te werken. Onder de FNV-leden is dat een op de drie. Zowel onder medewerkers als consumenten vindt ruim driekwart dat de salarissen van bestuurders pas weer mogen stijgen als er geen ontslagen meer vallen.

Ingrijpen
Van de consumenten vindt ongeveer 80% dat de salarisverhoging van topbestuurders moet worden teruggedraaid. Dat is nodig voor het herstel van het vertrouwen in de financiële sector, zegt FNV-bestuurder Carla Kiburg. “De boodschap is ondubbelzinnig: extra salarisverhogingen voor topbestuurders bij banken en verzekeraars zijn onacceptabel. Niet alleen omdat tegelijkertijd medewerkers worden ontslagen en zij al jaren nauwelijks salarisverhoging hebben gekregen. Maar ook omdat velen de financiële sector medeverantwoordelijk houden voor de economische crisis. Het voelt onrechtvaardig en dus is er geen begrip.”
Er moet worden ingegrepen, vindt grofweg 80% van de ondervraagden. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: 65% van de consumenten vindt dat er wetgeving moet komen die de salarisverhogingen terugdraait. Verder ziet 46% het overstappen naar een andere bank of verzekeraar als een adequate ingreep.

Reageer op dit artikel