nieuws

Reorganisatie neemt flinke hap uit winst Achmea

Archief

Reorganisatie neemt flinke hap uit winst Achmea

Achmea heeft vorig jaar een nettoresultaat geboekt van € 16 (349) mln: 95% minder dan in 2013. Belangrijke oorzaak daarvoor is de in gang gezette reorganisatie, die € 239 mln kostte. Er zijn inmiddels 1.200 van de geplande 4.000 banen verdwenen bij het concern. De winst kwam daarnaast lager uit doordat voor € 143 mln aan goodwill is afgeschreven. Dat had onder meer te maken met afschrijvingen op pensioendochter Syntrus en de inmiddels verkochte Russische verzekeraar Oranta.

Het premievolume is in 2014 teruggelopen tot € 20,0 (20,2) mld. Het operationeel resultaat is gedaald tot € 388 (542) mln. Dat komt onder meer doordat € 335 mln is aangewend om de zorgpremies in toom te houden, aldus het concern. Anderzijds bespaarde Achmea door de personeelsreductie € 143 mln aan kosten. Bij staven en diensten verdween een op de drie functies. Verder werden “blijvend niet-renderende activiteiten” versneld beëindigd. In de tweede helft van vorig jaar is een aanvullende voorziening van € 150 mln getroffen voor de reorganisatie. Bij Achmea werken nog 16.556 mensen.

Herstel in Inkomen
De portefeuille inkomensverzekeringen herstelt zich van de belabberde resultaten in de jaren ervoor en de brand- en stormschades namen af. Wel is het aantal letselschades in het zakelijke segment gegroeid. De premieomzet in Schade en Inkomen bleef gelijk: € 3.163 (3.164) mln; de combined ratio verslechterde tot 102,5% (98,1%), vooral door stijgende kosten als gevolg van een nieuwe doorbelastingsmethodiek. Die heeft een drukkend effect van € 163 mln en zorgt voor een winstdaling in het schadebedrijf, dat uitkomt op een resultaat van € 103 (265) mln. Ondanks de positieve geluiden legt Achmea in inkomensverzekeringen op elke euro premie na verrekening van schade en kosten 14 cent toe. In Zorg drukte de teruggave van een deel van het resultaat ten bate van de premies de winst met 21% tot € 418 (539) mln. De premieomzet bleef stabiel op € 13,3 mld.

Stagnatie in Leven
In Leven en Pensioen stagneert de omzet “onder meer als gevolg van het vertrek van een aantal gesepareerde beleggingsdepots en de verdere krimp van de markt voor individuele levensverzekeringen”. Het brutopremie-inkomen is gedaald tot € 2,5 (2,6) mld. Wel is de nieuwe productie, die is gestegen tot € 197 (81) mln, weer winstgevend. Het resultaat in het levenbedrijf is gedaald naar € 59 (251) mln, onder meer door de nieuwe doorbelastingsmethode, het langer leven van verzekerden en krimp in de portefeuille. “Daarnaast werd ons beleggingsresultaat negatief beïnvloed door de daling van grondstofprijzen in de tweede helft van het jaar.”

Achmea meldt verder successen met initiatieven in de deeleconomie (samenwerking met SnappCar en Peerby) en preventie: bij Interpolis-klanten is het aantal inbraken met 30% gedaald, sterker dan het landelijk gemiddelde van 21%.

 

Reageer op dit artikel