nieuws

Pensioenfederatie: ‘Deel pensioen zou in één keer opgenomen moeten kunnen worden’

Archief

De Pensioenfederatie wil dat er meer mogelijkheden komen voor maatwerk. Op dit moment is het pensioen een levenslange uitkering. De Federatie zegt de behoefte te zien van veel Nederlanders om op het moment van pensionering te kunnen besluiten om een deel van hun pensioenvermogen voor andere doeleinden dan de oude dag te gebruiken.

Pensioenfederatie: ‘Deel pensioen zou in één keer opgenomen moeten kunnen worden’

De Federatie vindt dat mensen op het moment van pensionering goed in staat zijn om de eigen financiële situatie te overzien en daarnaar te handelen.

“Of het nu voor de aflossing van de hypotheek is, een schenking aan de kinderen of het maken van een mooie reis. Wij begrijpen deze behoeftes en zien de mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen. In dat kader zien wij dan ook graag dat het kabinet de mogelijkheid onderzoekt om een gedeelte van het pensioen in één keer uit te keren op het moment van pensionering. Op die manier krijgen deelnemers meer keuze over de aanwending van hun pensioen. Dit voorstel is onderdeel van de bijdrage die de Pensioenfederatie wil leveren aan de discussie over het pensioenstelsel.” Aldus de Federatie in een bericht.

Er zijn op dit moment al verschillende mogelijkheden om pensioen af te stemmen op persoonlijke voorkeuren. Zo kan nabestaandenpensioen worden omgeruild voor een hoger ouderdomspensioen, of andersom. Ook kun je vaak kiezen voor een hoger pensioen in de eerste jaren, en daarna wat lager (hoog-laagconstructie). Andere keuzes zijn eerder of later met pensioen, of deeltijdpensioen. Maar wat nog niet kan, is een eenmalige uitkering op het moment van pensionering. Terwijl hier, volgens de Federatie, wel behoefte aan is. Ze zien mogelijkheden om een deel van het pensioen via dezelfde systematiek als de hoog-laagconstructie éénmalig uit te laten keren op de pensioendatum.

Waarborgen
Bij de vormgeving van deze eenmalige uitkering moet worden aangesloten bij de hoog-laagconstructies die pensioenfondsen nu reeds kennen, meldt de Pensioenfederatie. “Er bestaat immers een spanning tussen enerzijds de verplichte collectieve pensioenopbouw en anderzijds de wens om individuele keuzevrijheid mogelijk te maken. Individuele keuzevrijheid mag naar onze opvatting niet ten koste gaan van het collectief belang. En dat hoeft ook niet. In de bestaande hoog-laagconstructies is een evenwichtige balans gevonden. Een balans waarbij goed aangesloten kan worden.”

De Pensioenfederatie laat wel weten dat het geen voorstander is van een alternatieve aanwending van pensioengeld tijdens de opbouwfase. “Op pensioendatum kunnen deelnemers vaak pas goed inschatten hoeveel pensioen zij nodig hebben en zijn zij in staat hun gehele financiële situatie te overzien. Als pensioengeld tijdens de opbouwfase wordt onttrokken, zal de deelnemer een langjarig beleggingsrendement mislopen. De directe “opbrengsten” in termen van niet-ingelegde premie zijn klein, maar de kosten in termen van misgelopen pensioen later zijn groot. Bovendien gaat het onttrekken van pensioengelden in de opbouwfase ten koste van de collectiviteit en daarmee van de mogelijkheid om binnen een pensioenfonds risico’s te delen.”

Begrijpelijk
Dat de Federatie uitgerekend nu met dit pleidooi komt, is begrijpelijk. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken legt op dit moment de laatste hand aan een studie of werknemers een deel van het pensioen in kunnen zetten voor het aflossen van bijvoorbeeld de woningschuld.

Eerder heeft zij de Kamer laten weten positief te zijn over dit idee.

De Pensioenfederatie wil niet zeggen welk percentage van het pensioen eenmalig moet kunnen worden opgenomen. Eerder lieten een aantal wetenschappers van de VU al weten dat er geen juridische en fiscale bezwaren bestaan tegen het bestemmen van pensioengeld voor andere doelen.

Reageer op dit artikel