nieuws

NN zint op verhoging schadepremies

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Nationale-Nederlanden heeft vorig jaar de nettowinst vergroot tot € 365 (329) mln. Topman Lard Friese zet voor de komende jaren vooral bij het schadebedrijf in op een verdere verbetering van resultaten. Dat moet onder meer gaan gebeuren door premiestijgingen.

NN zint op verhoging schadepremies

Friese gaf vandaag in Londen een presentatie bij Morgan Stanley. Daarin besprak hij de resultaten en plannen van NN. In Schade is het operationeel resultaat vorig jaar verbeterd tot € 128 (79) mln, dankzij lagere administratieve lasten en betere technische resultaten in Ziekte & ongevallen, Brand en Motorrijtuigen. De combined ratio (schade plus kosten gedeeld door premie-inkomsten) is daardoor onder de 100 gedoken: 99,4, tegen 101,5 in 2013. Over 3 jaar wil Friese die ratio verder omlaag hebben gebracht tot maximaal 97%. Dat moet vooral gebeuren in de segmenten Motorrijtuigen, AOV en Ongevallen. De verbetering moet gestalte krijgen door efficiëntere claimsprocessen, strengere acceptatie, maar ook door premieverhogingen. De schadeportefeuille bestaat voor 61% uit polissen die via het intermediair zijn verkocht. 23% ging via volmachten en 7% via het directe kanaal. Het bankkanaal is goed voor de resterende 9%.

Nieuwe pensioencontracten
De markt voor individuele levenproducten is praktisch dood, aldus Friese. “Wij bedienen de retailklant via NN Bank.” In het levenbedrijf ligt de nadruk dan ook op kostenreductie en een verschuiving naar beter renderende activa zoals hypotheken. Het levenbedrijf zag de verkoopcijfers met 10% groeien tot € 247 (224) mln, vooral dankzij vernieuwde pensioencontracten. Daarbij werden nieuwe voorwaarden bedongen, waardoor de waarde van de nieuwe producten verbeterde tot € 25 (-53) mln. Het operationeel resultaat van het Nederlandse levenbedrijf is gedaald naar € 615 (709) mln.
De hypotheekportefeuille van NN Bank is inmiddels gegroeid tot een kleine € 8 mld. Hypotheken worden zowel direct als via het intermediair gesloten.

Reageer op dit artikel