nieuws

‘Geef adviseur grotere rol bij schuldenproblematiek’

Archief

‘Geef adviseur grotere rol bij schuldenproblematiek’

De financieel adviseur mag wel eens een wat grotere rol gaan spelen in het publieke debat over de groeiende schuldproblematiek van huishoudens. Dat stelt onderzoeker Fred de Jong. Hij oppert drempelverlagende maatregelen als het fiscaal aftrekbaar maken van advieskosten en het toewijzen van een vaste financieel adviseur aan consumenten die een zwakke financiële positie hebben.

Bijna een miljoen Nederlanders lopen een verhoogd risico om in financiële problemen te komen, aldus De Jong in een blog op zijn website. “Veel problemen kunnen worden voorkomen als consumenten zich goed zouden laten adviseren. Zes op de tien huizenbezitters vragen advies aan onafhankelijke adviseurs. “Toch wordt in alle debatten over de schuldproblematiek, voorkomen van restschulden en financiële educatie nauwelijks gesproken over de rol van de lokale financieel adviseur. Nu hebben deze adviseurs in het verleden steken laten vallen. Het is niet voor niets dat deze beroepsgroep zwaar gereguleerd wordt, van een vergunningenstelsel, provisieverbod tot een diplomaverplichting. Maar die maatregelen lijken nu effect te hebben. Zo constateert de AFM dat de kwaliteit van advisering stijgende is en de consument beter af is. De echt rotte appels zijn uit de markt verdwenen. Tijd dus om de financieel adviseur te betrekken in het debat rond het voorkomen van financiële problemen.”

Fiscaal aftrekbaar
Volgens De Jong zou de overheid de toegang tot financieel advies kunnen vergroten door advies fiscaal aftrekbaar te maken. “En het is belangrijk dat er meer transparantie komt over de mate van onafhankelijkheid van financieel adviseurs. In de wetenschap wordt een positief verband gezien tussen onafhankelijkheid en kwaliteit van advies. Maar dan moet de consument ook weten in hoeverre zijn financieel adviseur echt onafhankelijk is.”
Financieel adviseurs kunnen zelf ook actief hun rol opeisen: “Wees transparant over onafhankelijkheid, help consumenten met hun huishoudboekje en maak je dienstverlening beter bereikbaar. Gemeenten, schuldhulpverleners en andere hulpinstanties zouden de samenwerking met lokale adviseurs moeten opzoeken. Een schuld saneren is een deel van de oplossing. Om te voorkomen dat zich in de toekomst dezelfde problemen voordoen, zouden financieel kwetsbare consumenten een vaste financieel adviseur moeten toegewezen krijgen. Die adviseur fungeert dan als hun financiële beschermengel. Interessant om dit model eens van subsidie te voorzien? Samenwerking tussen de publieke sector en de private financieel adviseurs bij het oplossen en vooral voorkomen van schuldproblemen biedt betere perspectieven dan educatie.”

Betalen
Volgens De Jong speelt nu de beloning voor het advies nog een te grote rol in de discussie: “Ik merk in de praktijk dat veel discussies al snel worden gesmoord doordat direct de vraag wordt gesteld of er een verdienmodel van kan worden gemaakt. De hier geschetste maatschappelijke problematiek vraagt om een bredere benadering om te komen tot goede oplossingen. Pas daarna moet het debat over de financiering ervan worden gevoerd. Het optimaal benutten van de kracht en toegankelijkheid van financieel advies kan veel financiële problemen voorkomen. Dat is een verantwoordelijkheid die financieel adviseurs zelf moeten oppakken, maar het is net zo belangrijk dat de rol van financieel advies eindelijk eens onderdeel wordt van het publieke debat over het voorkomen van financiële problemen.”

Reageer op dit artikel