nieuws

Beschikbarepremieregeling levert fors minder op

Archief

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbarepremieregeling is in het vierde kwartaal van 2014 met 18% gedaald, zo heeft Aon Hewitt becijferd. Jongeren leveren het meeste in: voor een 25-jarige is de pensioenuitkering met 27% gedaald.

Beschikbarepremieregeling levert fors minder op

Aon Hewitt bekijkt elk kwartaal met de Pensioenvergelijker hoe beschikbarepremieregelingen zich ontwikkelen. “De sterke daling is het gevolg van veranderde wetgeving en een verdere daling van de marktrente. Voor een 40-jarige met een modaal inkomen is de maandelijkse pensioenuitkering in een jaar tijd met € 221 gedaald.” De Pensioenvergelijker geeft een index die aangeeft hoe wet- en regelgeving, beurskoersen, inflatie en marktrente het te bereiken pensioen beïnvloeden, gebaseerd op het te bereiken pensioen van een 40-jarige.

Wetgeving
De grootste invloed op de daling van de index gaat uit van nieuwe wetgeving: het maximale pensioen is in 2006, 2014 en 2015 verlaagd. “Hierdoor zijn veel pensioenregelingen aangepast. De aanpassing verklaart bijna driekwart van de daling van de index. Ook de verwachte pensioenuitkering van een gemiddelde middelloonregeling is gedaald als gevolg van deze nieuwe wetgeving.” Daarnaast deed de dalende marktrente in het vierde kwartaal van 2014 een duit in het zakje. “De rentedaling in het vierde kwartaal is het grootst geweest voor lange looptijden. Dit heeft tot gevolg dat vooral jongere werknemers een lagere pensioenuitkering in het vooruitzicht hebben.”

Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen heeft nu zicht op een pensioen van € 579 per maand, tegen € 702 per maand een kwartaal eerder. “Begin vorig jaar lag de verwachte uitkering op € 800.”

Reageer op dit artikel