nieuws

‘Amerikaanse moeder gunstig voor pensioenkosten’

Archief

‘Amerikaanse moeder gunstig voor pensioenkosten’

Nederlandse bedrijven met een Amerikaanse moeder kunnen fors besparen op de pensioenlasten. Voorwaarde is dat zij hun pensioenregeling bij een verzekeraar hebben ondergebracht. Dat stelt consultancybureau Mercer. “De oplossing is betrekkelijk eenvoudig: door de waarde van de door de verzekeraar gegarandeerde uitkeringen mee te nemen bij de bepaling van de waarde van de bezittingen.”

Volgens Mercer-actuaris Dick Imfeld kunnen bedrijven de waarde van hun bezittingen anders interpreteren. “De Amerikaanse moedermaatschappij hanteert Amerikaanse boekhoudregels (ASC 715), die voorschrijven hoe het pensioensaldo op de balans moet komen te staan. De hoogte van het pensioensaldo wordt bepaald door enerzijds de waarde van de pensioenverplichtingen en anderzijds de waarde van de bezittingen. Door de lage rentestand is de ontwikkeling van de waarde van de bezittingen behoorlijk achtergebleven bij de ontwikkeling van de waarde van de pensioenverplichtingen, met als gevolg dat de pensioenkostendruk op het eigen vermogen fors is toegenomen. Vanwege diezelfde lage rentestand kan de garantie van de verzekeraar een waarde hebben gekregen. Door die waarde mee te nemen bij de bepaling van de waarde van de bezittingen, kan de pensioenkostendruk op het eigen vermogen flink verlaagd worden, waarbij het om miljoenen kan gaan.”

Het rendement waarmee gerekend wordt om de waarde van de pensioenverplichtingen te berekenen, wordt afgeleid van de marktrente, zegt Imfeld. “Daalt de rente, dan neemt de hoogte van de waarde van de pensioenverplichtingen toe en vice versa. Daalt de rente met 1%, dan neemt gemiddeld de waarde van de pensioenverplichtingen met 20% toe.” Is er bij een verzekerde regeling sprake van een garantiecontract, dan garandeert de verzekeraar de toekomstige uitkeringen ongeacht de marktrenteontwikkelingen. “Dat kan zeer waardevol zijn, zeker als de marktrente (veel) lager is dan het gegarandeerde rendement. Dit heeft overigens ook een prijs die tot uitdrukking komt in een (momenteel zeer forse) toeslag op de pensioenpremie.”

Interpretatie
Volgens Imfeld wordt de waarde van de garantie vaak niet meegenomen bij het bepalen van de totale waarde van de bezittingen van een bepaalde onderneming. “Wanneer wel met de waarde van de garantie rekening wordt gehouden, kan de totale waarde van de bezittingen veel hoger zijn en hoeven bedrijven dus tot miljoenen minder eigen vermogen aan te houden.” Hij benadruk dat het gaat om een “interpretatie die overlegd moet worden met de accountant”.

Reageer op dit artikel